شعر زیبای سیب از فروغ فرخزاد

شعر زیبای سیب از فروغ فرخزاد

خانه ی کوچک ما سیب نداشت!

سیب


تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه ی همسایه
سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
و تو رفتی و هنوز
سال هاست که در گوش من
آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم
سیب را دست تو دید
غضب آلوده به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك
و من اندیشه کنان
غرق این پندارم
که چرا
خانه ی کوچک ما سیب نداشت

 

فروغ فرخزاد

شعر سیب فروغ فرخزاد
  • ۱۶ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×