طالع بینی خورشیدی متولدین اردیبهشت - زن

طالع بینی خورشیدی زن متولد اردیبهشت

طالع بینی خورشیدی زن متولد اردیبهشت

انسان همواره در تلاش بوده است تا به نحوی از ویژگی های شخصیتی اطرافیان و آشنایان خود مطلع شود. ویژگی هایی موجود بین انسان ها تا حدودی با یکدیگر یکسان بوده و شباهت فراوانی دارد. قطعا رسیدن به نقطه عطفی که به انسان کمک کند تا بتواند به نحو شایسته به ویژگی های شخصیتی جنس مخالف خویش پی ببرد بسیار سخت است، با توجه بدستاوردهای تحقیقات ستاره شناسی و نجوم به خصایص اخلاقی رفتاری افراد می توان پی برد. برای بدست آوردن اطلاعات زن اردیبهشت با طومار همراه باشید.

طالع بینی خورشیدی زن متولد اردیبهشت

صفات بارز شخصیتی

  • صداقت
  • کاردان
  • عملگرا
  • هنردوست
نماد متولد اردیبهشت Taurus

به یاد دارم نویسنده ای که مادرش متولد اردیبهشت ماه بود، در بین صحبتهایش گفت: «مادرم، زن بلند بالایی بود. از آنجا که خودش قدی معمولی داشت، در جواب گفتم: «پس شما باید به پدرت رفته باشی». لبخند زد. و هرگز جمله ای را که گفت فراموش نخواهم کرد. «منظورم قد او نبود. مادرم کوتاه تر از من بود، صحبتم از روحیات بود.» آن دختر خودش متولد اسفند (حوت) بود، برجی که عمیقا به باطن افراد می نگرد. 

وی درست میگفت. زن متولد اردیبهشت زن بلند بالایی است. حتی اگر قدش از یک متر و نیم تجاوز نکند، به قدری بلند بالا است که با هر مشکلی در زندگی می تواند روبرو شود. از بسیاری جهات او نمک زمین (زندگی) است، مخلوطی از صفات واقعی که مردها در جستجویش هستند ولی بندرت آنرا پیدا می کنند. خلق و خوی او ممکن است آنقدر خشن باشد که حتی مردی قوی را فراری دهد (یا حداقل موجب شود که زیر زمین پنهان شود)، ولی چنین حالتی هرگز بدون تأثیری خوب به وی دست نمی دهد. معمولا اگر او را بیش از آنچه برای انسان تحمل پذیر است اذیت نکنند، یا اگر سرنوشت یک دست ورق دشوار بدست او ندهد، وی بازی زندگی را منصفانه و با خونسردی قابل تحسینی اداره می کند. رک گویی و صداقت ساده او آمیخته با حقه های زیرکانه زنانه نیست. شهامت عاطفی و اخلاقی او بیش از مردان خشن است، در عین حال بقدر کافی به زن بودن خودش اعتماد دارد که چنانچه مایل باشید بگذارد شما حکمفرما باشید. چنانچه مایل نباشید آنوقت خودش کنترل را در دست می گیرد، البته بیشتر ترجیح می دهد که اینطور نباشد. او طالب مردی واقعی است، به این علت که خودش را زنی واقعی می داند و به آن افتخار می کند. زن بودن برای او به معنی لاس زدن، یا داشتن ذهنی پیچیده و حقه باز، یا شباهت به بچه گربه ای ضعیف نیست. طولی نمی کشد تا دریابید که او دارای فکر و عقیده خاص خودش است و آنقدر قدرت دارد که برای رسیدن به اهدافش، موجب آزار دیگران نشود. 

در وجود او به اندازه کافی استقلال وجود دارد که بتواند هر خواسته ای را که نمی پذیرد رد کند، و امیدوارم که همیشه چنین کند. اگر در وی آثاری از نفوذ حمل (فروردین) یا اسد (مرداد) باشد، گهگاه رفتاری ظالمانه یا احساساتی طوفانی از خود بروز خواهد داد. چنانچه شدیدا تحت نفوذ حوت (اسفند) يا جوزا (خرداد) باشد، بی قراری و تردید بیشتری در وی مشاهده می گردد . ولی زن اردیبهشتی غالبا در زندگی اش از خود کاردانی و مهارت نشان می دهد. البته این باعث خوشبختی اوست زیرا ظاهر معمولا آرامش پوششی برای طبیعت نفسانی اش الست مردان همیشه این تمایل او را که اشخاص را همانطور که هستند می پذیرد، ستایش می کنند. وی در کنار همه، از دانشمندی که در کنگو در زمینه حشرات مطالعه میکند گرفته تا بازیگری که در نمایشی شمشیر در دهانش فرو می برد، احساس راحتی می کند. آنها کاری را که در نظرشان طبیعی بوده انجام داده اند؛ حقه باز نیستند و فقط همین برای او مهم است. دوستان نزدیک زن متولد اردیبهشت شاید اشخاصی عجیب و غریب باشند، ولی انسانهای واقعی هستند و در آنان هیچگونه تظاهری مشاهده نمی شود. اگر با شخصی برخورد کند که مورد علاقه اش نباشد، عکس العملی تنفرآمیز از خود نشان نخواهد داد که موجب نابود کردن یا به تکاپو انداختن عقاید و انگیزه های آن شخص شود. در عوض از او دوری خواهد کرد. اگر شما را جزء دوستان خود به شمار آورد در تمامی بحران هایتان به شما وفادار خواهد بود، در حالی که نسبت به دشمنانش بی تفاوتی سردی از خود نشان می دهد. 

چنانچه با ماشین شیکی در خیابانها رانندگی کنید، از میله پرچم بالا بروید، برای مدتی زندانی شوید و یا گل به موهایتان بزنید، اگر شما را دوست خود بداند، همه اینها را توجیه خواهد کرد. البته، در عوض سرسختانه انتظار همان صداقت و وفاداری تزلزل ناپذیر خودش را از شما نیز دارد. اگر چنین نکنید، مانند ابری هم افزا به گوشه ای می رود و قهر میکند. 

اما این حالت با حسادت یکی نیست. زن متولد اردیبهشت معمولی برخلاف زنان متولد حمل (فروردین) یا اسد (مرداد) هر دفعه که شما از دختر خوشگلی تعریف کنید برافروخته نمی شود. البته حد و مرز قابل قبول او با سخاوت کشیده شده است. شما باید واقعا او را در تنگنا قرار دهید تا به خشم آید. پس میزان تحمل او را بیش از حد مورد آزمایش قرار ندهید. برخلاف آنچه که به نظر می رسد، تحمل او دارای حد و مرزی است و چنانچه شاهد عصبانیت او نبوده اید، بهتر است آرزوی دیدنش را هم نکنید. 

این زنان تحت نفوذ اهداف ذهنی نیستند. البته نه به این معنی که زن متولد اردیبهشت زرگر و باهوش نیست. وی از نظر استعداد می تواند همپایه باهوش ترین مردها و زنها باشد، ولی علاقه حریصانه ای به حل کردن تئوری نسبیت و یا کاوش تجربیات ندارد. مدارک متعدد لیسانس در او تأثیری نمی گذارد و فقط داشتن یک مدرک لیسانس برای کسب احترام او کافی است. برای وی، داشتن عقل سلیم عملی و توانایی درک بنیادی نسبت به هر موضوعی مهم تر از همه چیز است. ولی دختر متولد اردیبهشت روشنفکری نیست که برای هیجان و سرگرمی کتابهای فلسفی مطالعه کند، و ایدئولوژیهای پیچیده برای او جذاب نیست. او اندیشمند عرصه عمل است، پاهایش استوار بر روی زمین قرار گرفته، و قطعا بالی برای پرواز در رؤیاها ندارد. زنان متولد اردیبهشت بندرت بی تاب می شوند و معمولا در آرامش بسر می برند. نظرات او معمولا صاف و حقیقی و بدون پیچ و خم یا تحریف است مگر آنکه هنگام تولدش، قمر در برج جوزا (خرداد) بوده باشد که در این صورت کمی پریشانی و اغتشاش ذهنی از خود نشان خواهد داد.

زن متولد اردیبهشت اکیدا فیزیکی است. این بدون شک علاقه شما را جذب می کند، ولی علاقه او وقتی برانگیخته می گردد که هدف یا نظری مورد توجهش واقع شود. بی فایده است که به او بگویید این کار «برایت مفید است»، «دیگران هم این کار را می کنند»، یا «ذهنت را بکار می اندازد»، این نوع پافشاری حوصله او را سر می برد. او باید از تمامی امور خود خشنودی نفسانی حاصل کند تا بتواند در برابر خواسته هایتان واکنشی حقیقی نشان دهد. 

شما بندرت زن متولد اردیبهشتی را می بینید که گلهای مصنوعی در گلدانش بگذارد. گلهای او باید رنگ و بوی واقعی و صادقانه داشته باشند. در زمستان و تابستان خانه را مملو از گلهای گوناگون می کند. عطر او مرموز است، البته بعضی از آنان بوی طبیعی مو و پوست تمیز و شسته شده را ترجیح می دهند. ملافه های شسته شده که با بوی شیرین آفتاب اشباع شده، و بوی نان تازه ای که در تنور پخته شده، آشکارا دختر اردیبهشتی را تحت تأثیر قرار می دهد. بوی روزنامه صبحگاهی، شمیم سکر آور چمن بعد از باران بهاری، عطر شمعی که می سوزد یا رایحه دودی که از سوختن انبوه برگهای پاییزی بر می خیزد، به گونه ای روحانی او را بر می انگیزد. این راهنمای خوبی است برای شما که ادکلن خود را با دقت انتخاب کنید، روزنامه مرطوب به پشت گوشتان بمالید، و یک برگ سوخته در برگردان يقه تان بگذارید، و قبل از خداحافظی یادتان باشد که فواره را باز کنید! بوهای ناخوش به همان اندازه در او تأثیر می گذارند. پس او را به رستورانی که بوی ماهی سرخ کرده می دهد نبرید، مگر آنکه اسپری های خوشبو کننده همراه خود داشته باشید. از بوی پخت و پز متنفر است. بوی ماهی ای که تازه از آب گرفته شده و بوی اصطبل آزارش نمی دهد، زیرا آنها طبیعی هستند. بله، دوباره باز می گردیم به طبیعت. چنانچه خواستید از طریق حس بویایی او را جذب کنید، بهتر است اول فهرست دقیقی از بوهایی که وی دوست دارد و دوست ندارد تهیه کنید. 

او نسبت به رنگها نیز همین حساسیت را نشان می دهد، و هرچه آنها غنی تر باشند، بیشتر توجهش را جلب می کنند. در برابر رنگهای مایل به آبی، از کم رنگ گرفته تا نیلی، سخت می تواند خودداری کند. همچنین رنگهای صورتی و گلی. پس وقتی که خواستید به دیدنش بروید کراوات آبی بزنید و با پیراهن صورتی سیر به تن کنید، البته هر دو را با هم نپوشید. به خاطر بسپارید که وی هماهنگی رنگها را بخوبی حس می کند. بنابراین به گونه ای لباس نپوشید که شبیه شیرخوارگاه مختلط شوید!

او به طعم غذا اهمیت زیادی می دهد، و معمولا ادویه را با دست و دلبازی مصرف می کند. وی را به رستورانهایی که بهترین آشپزها را دارند ببرید، زیرا علاقه ای به همبرگر و سوپ نخود ندارد. اگر خوش شانس باشید، شما را برای صرف غذای سنتی و خانگی به خانه اش دعوت می کند، و قبل از آنکه دسر را سر میز بیاورد می توانید از او خواستگاری کنید. پیشبند بستن او صرفا برای آشپزی نیست و دلایل دیگری دارد. همیشه با شکم خالی به خانه او بروید زیرا متولد اردیبهشت توسط آشپزی قلب مرد مورد علاقه اش را به دست می آورد، و آشپزخانه او حقیقت دامی برای مردان است. 

اغلب زنان متولد اردیبهشت با استعداد خاصی در موسیقی و هنر دارند و یا به خاطر این موهبت سپاسگذار هستند. خطوطی که وی هنگام مکالمه تلفنی اش روی کاغذ می کشد اغلب معنی دارند. کنسرت یا نمایشگاههای هنری بهترین مکان برای گذاشتن قرار ملاقات با وی است. و برای ماه عسل آبشار نیاگارا را انتخاب کنید زیرا ابهت طبیعت مسرت فراوانی در او بوجود می آورد. 

البته اگر پول کافی برای سفر نیاگارا ندارید، می توانید در عوض او را به پارک تفریحی ببرید تا سوار چرخ و فلک شود و همانطور که می چرخد باد تند را در برابر صورتش احساس کند، نورهای رنگارنگ را از آن بالا تماشا کند و از آن موسیقی خاص لذت ببرد. بندرت با دختر اردیبهشتی برخورد می کنید که هرگز پا به مزرعه ای نگذاشته، و در بیشه زار پیاده روی نکرده باشد . و یا عاشق اسب سواری و ماهیگیری نباشد. دختر اردیبهشتی با وجود طبیعت دخترانه، باطنا حالتی پسروار دارد. کافی است طبیعت، او را با اشاره فریب آمیزی صدا بزند تا با هیجانی صادقانه و آغوشی باز بسویش برود. و اگر خواستید در برابر شما نیز چنین حالتی داشته باشد، از موسیقی ناهنجار، خوردن سیر و پوشیدن لباسهایی که از نظر رنگ هماهنگی ندارند، پرهیز کنید. 

و بالاخره، حس لامسه اش. زن متولد اردیبهشت همان است که اگر پلیورتان «نرم» نباشد، گله می کند. با حس لامسه، چشم بسته می تواند رنگ پارچه لباستان را حدس بزند. لباسی که او به تن می کند از پارچه نرم و لوکس است و آن را مطابق سادگی و سلیقه خود انتخاب می کند. با وجود طبیعتش، نسبت به لباس زیر و پوشاک ظریف بی اهمیت است (البته به استثناء اشخاص تحت نفوذ حوت (اسفند)، اسد (مرداد) و قمر). لباس اسپورت و پوشاک گرانبهای ساده را ترجیح می دهد. طبیعت او در نوع لباسش نیز نمایان می شود و به همین دلیل لباسهای راحت را انتخاب می کند. اگر نفوذ زیادی از برج دلو (بهمن) در او باشد، شاید گهگاهی دنبال خرید پوشاک فانتزی برود، اما حتی آن موقع نیز لباسهایی را می خرد که سودمند باشد. 

در عین حال که با او بیشتر آشنا می شوید، در می یابید که این دختر منبع قدرت است. وی بندرت پرتوقع است، مگر در وفاداری، خلقش معمولا متعادل، خاکی و خوش آیند است. مردم شیفته رفتار صریح و بی قید او می شوند که مانند حمام گرم آرام بخش است. احتمالا خودش هم از استحمام در وان آب گرمی که مملو از لوسیون، روغنهای خوش بو و کف باشد لذت می برد. حمامهای متولدین اردیبهشت اغلب به اقامتگاه خصوصی کلئوپاترا شباهت دارد، و هر لحظه انتظار دارید که کنیزی با بادبزنی از برگ درخت نخل ظاهر شود. شاید ناخواسته، از راهی پر پیچ و خم دریافته اید که زن متولد اردیبهشت دوست ندارد که کسی در برابر او مخالفت کند، بخصوص در مجامع عمومی. اگر کمی تلاش کنید در می یابید که راههای ساده تری نیز وجود دارند و آن اینکه سعی کنید مشخصات برج تولد او را بفهمید. به خاطر بسپارید که وی تمایل دارد که کارها را آهسته انجام دهد. چنانچه او را وادار به تعجیل کنید عصبانی می شود و به صلاح شما نیست که دختر اردیبهشتی را عصبانی کنید. آهنگ عمل او از آهستگی بسوی سنجیدگی و سپس یکنواختی می رود و بندرت تند و سریع می شود، ولی چنانچه او را بیش از حد تحریک کنید به حد خشونت خواهد رسید. 

طبیعت ساکت و گاوخوی او سبب می شود که مادر خوبی باشد. بچه ها و کودکان تازه به دنیا آمده خود را در آغوش میکشد، اما همانطور که بزرگ تر می شوند، توقعاتش نسبت به آنها بیشتر و همچنین سخت گیر تر می شود. در زنان متولد اردیبهشت رگ لجبازی ای وجود دارد که مانع پذیرفتن تغییرات گوناگون در فرزندانشان می شود. وقتی که بچه ها انضباط را رعایت نمی کنند، عصبانی می شود، و تحمل سرپیچی و مخالفت و تنبلی و شلختگی آنان را ندارد. پس بهتر است بچه ها اتاق خودشان را تمیز نگاه دارند وگرنه... 

عشق متولد اردیبهشت به زیبایی و هماهنگی وی را از پذیرفتن عادات نامنظم باز می دارد. بچه های نامرتب و محیط درهم و برهم موجب خشم او می شود. چنانچه این نکات رعایت شود، مادر خوبی خواهد بود و بتدریج بیشتر نقش دوست را برای آنها خواهد داشت تا مادر. اغلب بچه های مادر متولد اردیبهشت تصویری مادرانه از دوره کودکی و دوستی شوخ طبع از دوره بعد به خاطر می آورند. احتمالا چندین خاطرة ناخوشایند باقی خواهد گذاشت. او حریصانه و صادقانه در برابر آزار خارجی از بچه هایش دفاع خواهد کرد و به آنها می آموزد که مانند او شهامتی صادقانه داشته باشند. زن متولد برج تور بزدل نیست. آنها بندرت از چیزی شکایت میکنند. این زنی است که اگر شوهرش دانشجوی رشته پزشکی باشد، شغلی پیدا می کند تا از نظر مالی او را یاری کند و چنانچه خانواده اش دچار بحران مالی شود به کمک آنها می شتابد. با وجود حرکات آهسته و سنجیده او و نیاز دائمی اش به استراحت، وی تنبل نیست. زن اردیبهشتی سخت کار می کند. او می تواند از نردبان بالا رود تا سقفی را رنگ بزند و یا با قدرت مردانه ای دیوارها را بسابد، ولی به هر حال نیاز به خواب کوتاه بعدازظهر دارد تا نیرومند بماند. او با افتخار دوش به دوش شوهرش گام بر می دارد، بدون آنکه سعی کند از او پیشی بگیرد یا برتر باشد. چنانچه شوهرش در حال گذراندن دورهای تخصصی باشد، در مطالعه به وی کمک می کند، یا در خانه نامه های کاری او را تایپ می کند. در این گونه زمینه ها دوست یاری دهنده ای است. در برابر حمایت شما، وی به سهم خود همکاری می کند و در مقابل، چنین انتظاری نیز از شما دارد. زنان متولد اردیبهشت از ضعف در هر شکل بدشان می آید. 

تحمل او نسبت به درد و فشارهای روحی معجزه آساست، در این مورد از زن متولد آبان (عقرب) نیز قوی تر است. صحنه ای را در بیمارستانی به خاطر دارم که قرار بود عمل جراحی ای روی زنی (متولد اردیبهشت) صورت گیرد، این عمل آنقدر خطرناک بود که احتمال زنده ماندن او اندک بود. همانطور که او را روی برانکار چرخ دار می گذاشتند تا به اتاق عمل ببرند، شوهرش به گریه افتاد. آن زن به جای آنکه با چشمان اشک آلود از عزیزانش خداحافظی کند، نیم خیز شد و گفت: «قبل از آنکه دوباره مرا روی این تخت بگذارید، اول چرخهایش را روغن بزنید.» این حرف موجب خنده پرستارها و حتی دکترها شد. زن متولد اردیبهشت هرگز اجازه نمی دهد که عواطف و احساساتش مانع از عملگرایی او شود.

مردی که با زن متولد اردیبهشت ازدواج کند، زن ضعیف یا پول دوستی را به همسری در نمی آورد. او انتظار دارد که امنیت و دارایی خانواده را عاقلانه اداره کنید. همچنین اسباب و اثاثیه و غذا را به بهترین وجهی که امکان دارد طالب است. 

ثروتهایی که سریع و بدون پیشینه بدست می آید برایش خوش آیند نیست و ترجیح می دهد که شما بتدریج برای آینده پس انداز کنید. داشتن اثر خوب روی مردم برای او اهمیتی بسزا دارد. وی مهمان نواز است، بخصوص نسبت به دوستان با نفوذ شوهرش، و با این مهمان نوازی امنیت آینده او را تأمین می کند. 

این زنی است که چنانچه فرزندش بیمار شود، شبهای متوالی بیدار می ماند و برای بهبودی او دعا می کند . زنی که در بحرانها زمانی که شوهرش احساس می کند در برابر دنیا شکست خورده، وی را یاری می دهد و امید را به او باز می گرداند. او، مانند ساعت دیواری قدیم، معتبر و قابل اعتماد است. به همان اندازه که لوله ترکیده یا فیوز سوخته را می تواند تعمیر یا تعویض کند، توانایی پختن کیک و خیاطی را هم دارد. در قلب او همیشه به اندازه کافی جای خالی وجود دارد که اقوام و غریبه ها را پذیرا شود، و خانة گرمش بر روی همه آنان باز است. همانطور که دوستم گفته بود، زن متولد اردیبهشت «زنی بلند بالا است. »

  • ۲۱ دی ۱۳۹۰
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×