طالع بینی خورشیدی متولدین فروردین - زن

طالع بینی خورشیدی زن متولد فروردین

طالع بینی خورشیدی زن متولد فروردین

انسان همواره در تلاش بوده است تا به نحوی از ویژگی های شخصیتی اطرافیان و آشنایان خود مطلع شود. ویژگی هایی موجود بین انسان ها تا حدودی با یکدیگر یکسان بوده و شباهت فراوانی دارد. قطعا رسیدن به نقطه عطفی که به انسان کمک کند تا بتواند به نحو شایسته به ویژگی های شخصیتی جنس مخالف خویش پی ببرد بسیار سخت است، با توجه بدستاوردهای تحقیقات ستاره شناسی و نجوم به خصایص اخلاقی رفتاری افراد می توان پی برد. برای بدست آوردن اطلاعات زن فروردین با طومار همراه باشید.

طالع بینی خورشیدی زن متولد فروردین

صفات بارز شخصیتی

  • رهبر
  • رمانتیک
  • آرمانگرا
  • باوفا
  • خودبین
نماد متولد فروردین aries

پس شما عاشق زن متولد فروردین هستید؟ نمی دانم که به شما تبریک بگویم یا با شما همدردی کنم. 

وقتی لرد بایرون نوشت: «برای مرد، عشق و زندگی دو چیز جدا از هم است، ولی برای زن عشق تمام هستی اوست»، زنهای قوچ را فراموش کرده بود. زن قوچ شاید فکر کند که عشق تمام هستی اوست، اما چنان مجذوب خودش و دنیای اطرافش است که عشق نمی تواند شروع و پایان زندگیش باشد. او بیش از هر زن دیگری می تواند بدون مرد بسر ببرد. 

البته مفهوم زندگی بدون مرد با زندگی بدون احساسات عاشقانه یکی نیست. او در قلبش همیشه نیاز به قهرمانی رؤیایی دارد. این قهرمان رؤیایی او شاید مربوط به سالهای طولانی گذشته باشد - و یا شاید جایی در غبارهای فردا باشد - ولی در باران آوریل (اردیبهشت) به او فکر میکند. در اولین برف زمستان، هنگامی که آهنگ خاصی را می شنود و یا درخشش رعد و برق را می بیند به این عشق رؤیایی فکر می کند، اما زمانی که در این رؤیا بسر می برد، اگر واقعا مردی در زندگی اش وجود نداشته باشد کمبود آن را حس نمی کند، زیرا همیشه می پندارد که خود بهتر از هر مردی می تواند هر کاری را انجام دهد. 

زن متولد فروردین راهش را در زندگی باز می کند، از حقش دفاع می کند و تمام امور زندگیش را بدون کمک مردان انجام می دهد، به نظر او اگر کاری را خودش انجام بدهد سریع تر به سامان می رسد. طبیعتا چنین اخلاقی خوشایند غرور آسیب پذیر مردها نیست. زن متولد فروردین خواهان رهبری و پیشتازی است و دوست دارد اولین کسی باشد که دست به عمل می زند و این شامل اولین قدم در عشق نیز می شود. در میان متولدین دیگر برجها، احتمال تقاضای ازدواج زنان متولد فروردین از همه بیشتر است، بخصوص اگر مرد مورد علاقه شان در ارتباط با این موضوع نتواند زود تصمیم بگیرد. می توان گفت که هر چه زودتر شما در مورد احساسات خود به او اطمینان دهید، او هم زودتر درخواست ازدواج را پیش خواهد کشید. در دوستی با این زن مواظب باشید زیرا در رابطه عشقی می خواهد حاکم باشد. قبل از آنکه به او نزدیک شوید بهتر است اول مطمئن شوید که به شما عشق می ورزد یا نه، وگرنه شاید چانه تان را چنگ بزند و بعد مثل آهوی ترسو بدود. 

زن مریخی

ولی دچار اشتباه نشوید، فرار کردنش به خاطر کمرویی دخترانه نیست. او از امیال شهوانی شما واهمه ای ندارد. فرارش از ترس درگیر شدن با عاشقی است که بخواهد او را بپرستد یا عشقی شدید، بچگانه و زودگذر، که هر دو اینها برایش خسته کننده است. در عشق همیشه او را در حالتی نامطمئن نگه دارید و آن موقع احتمالا دنبالتان می آید. مردی که عشق او را رد کند بیشتر کنجکاوش می سارد. در این موقع او نمی تواند درک کند که با آن دلربایی واضحش چطور نتوانسته مرد مورد علاقه خود را مجذوب کند. سپس شخصیت مریخی او دست به هر کاری می زند تا ثابت کند که به دنبال اوست، حتی اگر علاقه شدیدی در میان نباشد. 

بهترین نمونه زن مریخی را در اسکارلت اوهارا می توان دید. زن متولد فروردین مانند اسکارلت تمام مردان را دور خود جمع می کند، و این در حالتی است که قلبة آرزوی مردی را دارد که به دلایلی در دسترس نیست. او مانند اسکارلت اوهارا اشخاص متولد به اندازه کافی قوی هستند که در برابر پیمان مبارزه کنند، با ارتش در حال جنگ روبرو شوند، یا حتی چنانچه شخصی آنان، یا یکی از عزیزانشان را مورد تهدید قرار دهد با خونسردی تمام گلوله ای در مغزشان شلیک کنند. 

خصوصیات زن مریخی مانند اسکارلت بیش از هر وقت، زمانی که تنها و بدون دوست مانده است و حتی انتظار ظهور مرد ناجی خود را از دست داده، نمایان می شود، آنگاه که مشتش را بلند کرد و فریاد کشید «من زنده خواهم ماند.... اگر مجبور شوم دروغ بگویم، خیانت کنم، دزدی کنم یا آدم بکشم، همانطور که خدا شاهد است، هرگز گرسنه نخواهم ماند»، مدتها بعد احساسات او خرد شد، طفل عزیزش از دست رفت و تنها مردی را که دوست می داشت ترکش کرد، ولی این زن نمونه متولد فروردین هنوز قادر بود که بگوید «راهی به فکرم می رسد که او را برگردانم. هرگز مردی نبوده که وقتی روی او متمرکز می کنم نتوانم به دستش آورم، بالاخره فردا هم روز خداست.» 

مطالعه ای عمیق در شخصیت اسکارلت می تواند پاسخی عالی برای انتظارات شما نسبت به زن متولد فروردین باشد و طبیعتا، در برابر امتیازات مثبت او می توانید پاداشی که انتظارش را داشتید از او بگیرید، البته اگر به اندازه کافی زرنگ باشید که بتوانید او را به دست بیاورید. تحمل پرخاشگری او شاید مشکل باشد، ولی خوش بینی درخشان و ایمان او به آینده منجر به پیشرفتی عظیم میشود. 

زن متولد فروردین طالب تعریف و تمجید است، البته در صورتی که آن را حقیقت پندارد. بگذارید بداند که تحسینش می کنید ولی با چاپلوسی این کار را انجام ندهید. او شخص رمانتیکی است و تا زمانی که شما به عشق پایبند باشید وفادار خواهد بود. در او گونه ای از تناقض وجود دارد: نمی خواهد. آشکارا تعقیبش کنید، ولی چنانچه خیلی خونسرد باشید بسرعت علاقه اش را از دست می دهد. او نه مردی می خواهد که کاملا بر وی تسلط داشته باشد و نه مردی که دیوانه وار خودش را در اختیار او بگذارد. قبل از آنکه عشق خوشبختش کند، باید به تکاپوی مریخی همیشگی خود دست یابد یعنی خواسته قوی او مبنی بر اینکه بتواند بر معشوق خود تسلط داشته باشد، برخلاف خواسته نهایی وی که تمایل به تحت سلطه بودن دارد. به گونه ای باور نکردنی آرمانگرا است، گاهی بدنبال مردی می گردد که بدون آنکه مردانگی اش را فدا کند عاشقش شود و به خاطر عشق او به مصاف با دنیا برود. و آن را دو دستی تقدیمش کند. ولی چون چنین موجودی فقط در رؤیا وجود دارد اغلب تنها می ماند، بی آنکه هیچ ستاره ای بر بالای سرش راهنمایی اش کند. روزهایش اغلب روشن و سرشار از هیجان است، در حالی که شبهایش تاریک و مملو از آرزوست. ولی زمانی که رؤیاهای شکست خورده او به تلی از خاکستر تبدیل می شود درست در آن لحظه ای که شما فکر می کنید شعله آتشش از بین رفته و امیدش را از دست داده، بر می خیزد تا آتش تازه ای را برافروزد. 

او باید به شما افتخار کند تا بتواند دوستتان داشته باشد، ولی این نباید باعث شود که استعداد و تواناییهای او را نادیده بگیرید. هر قدر خواسته های او نسبت به شما زیاد باشد، در عوض، دو برابر خواسته های شما را برآورده می کند. او در مورد پول و وقتش خیلی دست و دلباز است و مال و ثروت خود را با دیگران شریک می شود، ولی وقتی که پای عشق به میان می آید بسیار خسیس است، «چیزی که مال اوست به او تعلق دارد»، و کوچکترین خطا به سادگی می تواند به برانگیختن حسادتش منجر شود. در حضور او از هنر پیشه مورد علاقه خود تعریف نکنید و یا دوستانش را تحسین نکنید. مردی که همسرش متولد فروردین است بهتر است منشی مرد انتخاب کند. زمانی که او در همه موارد با شما همفکر و همدل نیست کنجکاوی شما را بر می انگیزد که احساسات زن قوچ واقعا صدمه دیده، وی از آتش تبدیل به یخ می شود، آتشش ناگهان شعله ور می شود و فورا خاموش می شود، در حالی که سردیش می تواند ابدی باشد، این نکته مهم را به خاطر بسپارید زیرا او احتمالا عشق شما را به هیچ صورت دیگری قبول نمی کند. متولد فروردین رابطه های دائمی برقرار میکند. 

متولد فروردین معشوقش را تا عرش اعلی بالا می برد و انتظار دارد که تصورات عالی و غیر ممکن او را برآورده کنید. هرگز از معشوق، همسر و یا فرزندان او ایراد نگیرید مگر آنکه لباس ضد آتش به تن داشته باشید. اگر ایده هایش را جدی نگیرید، او رفتاری پر توقع، خودخواهانه و طعنه آمیز خواهد داشت، ولی اگر کمی همکاری کنید او می تواند آرام و فداکار باشد و متقابلا با شما همکاری کند. 

از آنجا که همنشینی مردان را به زنان ترجیح می دهد و معمولا موجب تحسین هر مردی، چه نه ساله و چه نود ساله می شود، احتمالا موجب برانگیختن حسادت شما می گردد. ولی بهتر است فراموش کنید. علی رغم آنکه او نسبت به شما احساس مالکیت می کند، چنین رفتار بی قیدی را حتی برای یک لحظه هم از طرف شما قبول نخواهد کرد. 

زن متولد فروردین، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن، خواهان آزادی کامل است هر کاری که می کند و یا هر جایی که می رود، شما باید به او اعتماد داشته باشید، با اینکه او چنین ایمانی نسبت به شما نخواهد داشت (مگر آنکه آموخته باشد که احساسات خود را کنترل کند، هر چند که این کار برایش مشکل است. ولی اوضاع به آن بدی که فکر میکنید نیست، وقتی که او واقعا به شما تعلق یابد وفادار خواهد بود. زن متولد فروردین بندرت قادر است همزمان دو مرد را دوست داشته باشد. او بیش از اندازه معصوم است که توانایی چنین حقه ای را داشته باشد. قبل از آنکه با شخص دیگری ارتباط برقرار کند بوضوح به اطلاعتان می رساند که عشق بین شما دو نفر از بین رفته است. این زن می تواند احساساتی بسیار عمیق و تخیلاتی صوفیانه به شکل عجیبی به هم بافته شده است داشته باشد. در رابطه ای که فکر میکند حقیقی و همیشگی است درنگ را جایز نمی داند و از حقه های زنانه، عشوه گری یا حیله و کلک استفاده نمی کند. عشق او، مانند گفتار و حرکاتش رو راست است. سادگی احساساتش به گونه خاصی پاک و تازه است، ولی با وجود این، گاهی او را دچار دردسر می کند، به حدی که فهم آن برای خودش هم مشکل می شود، شما مجبور شوید کمی او را آرام سازید و وی در صورتی که واقعا شما را دوست داشته باشد آنرا با حرف شنوی تعجب آوری می پذیرد. 

زنان متولد فروردین اغلب اهل شغل هستند و تقریبا هر شغلی را که مردان قادر به انجام آن هستند، از خرید و فروش سهام گرفته تا املاک، آنها نیز می توانند به عهده بگیرند. همچنین شغلهای زنانه مانند مانکنی و هنرپیشگی، شاید به خاطر عشق و احساسات رؤیایی و تصور داشتن خانه ای کوچک لب دریا (این جزئی از خصوصیت تصورات متولدین فروردین است که جنبه جالب مسئله را در نظر میگیرند و قسمت ملال آور آن را نادیده) موقتا کارش را رها کند، اما وقتی که این خانه احتیاج به رنگ پیدا میکند و سقفش شروع به چکه کردن می کند، آنگاه دنبال کار و درآمد می رود. او را منصرف نکنید، چنانچه بتواند ساعات بیکاری خود را با کار مورد علاقه اش پر کند بسیار خوشحال تر و دوست داشتنی تر و حتی ملایم تر خواهد بود. اگر خواسته هایش برآورده نشود، ناراحتیهای کوچک را بهانه کرده دردسرهای بزرگ می سازد. 

تقریبا چیزی نیست که این زن از عهده اش برنیاید، نوعی تکاپو یا فقط عاملی که فکر کند زندگیش را درخشان تر سازد، عملی یا غیر عملی، بالاخره به گونه ای سعی خودش را می کند. من زنی را می شناسم که به دلیل مشکلات مالی مجبور بود چندین سال در خانه ای دو خوابه با شوهرش و پنج فرزند شیطاش و سگش زندگی کند. چنین زندگی ای می تواند کمی آشفته باشد، و فقط فکر کردن به چنین موقعیتی می تواند زنی عاقل را عصبی سازد. ولی در مورد زن تحت نفوذ مریخ چنین نیست. آن زن، علی رغم آنکه گاهی شدید خشمگین می شد، ولی به هر صورت آن سالها را طی کرد. در این میان روزی طالع بینی طالع او را خواند و به وی گفت که سیاره اش دورهای طولانی از سختی را در زندگی اش نشان می دهد، و او با تعجب پرسید، «این زندگی سخت از کی آغاز می شود؟

متولد فروردین پایبند تجربیات خود نیست. البته قلبا خواستار چنین پایبندی است ولی سرسختی ذاتی اش مانع از آن می گردد. فایده ای ندارد که به این زن به نقل از کتاب مقدس اخطار بدهید که «غرور مایه شکست خواهد شد». زیرا تعبير او از این جمله این می شود که شکسته شدن غرور پایان زندگی است. 

هیچگاه نگران تسلیم شدن او در برابر فریبکاری گرگها نباشید. وی در برابر گرگها و دختر بازها مصون است و خطر بزرگ تر برای او از جانب مردان آرمانگرا است، ولی حتی در برابر چنین مردانی بارها فردگرایی خودش را به اثبات می رساند. این صفت او هرگز نمی تواند کاملا مغلوب شود، البته توسط مردی مناسب می تواند تعدیل و ملایم شود. او برایتان هدیه می خرد، به شما پول قرض می دهد، هنگام بیماری از شما پرستاری می کند و در مقابل چنین توقعی نیز از شما دارد. 

عشق برای زن متولد فروردین به معنای شریک شدن است. وقتی که غمگین است، ما هم باید غمگین باشیم. البته این خصوصیت را شدیدا (همانطور که در تمامی موارد، کارهای خود را با شدت عمل به انجام می رساند) حاشا می کند. او انتظار دارد که شریک همه چیز شما باشد، از جمله تیغ اصلاح، حساب بانکی، رابطه های دوستی و حتی رؤیاهای شما. در عوض شما هم می توانید شریک او باشید. البته، تیغ او شاید شکسته باشد، حساب بانکی اش کمی مقروض، رابطه هایش پراکنده و رویاهایش زیاد از حد گسترده، ولی به هر حال خودخواه نیست و به صلاح شماست که از عصبانی کردن او پرهیز کنید. هرگز در حضور دیگران با طرز صحبت و لباس و رفتار خود او را خجالت ندهید، و او هم حداقل در اینگونه موارد ملاحظه شما را می کند. 

جریحه دار کردن غرور او یا جلوگیری از اشتیاقش، قلب او را می شکند، و دیگران مرتبا چنین رفتاری میکنند. همه دنیا از زنی که حاضر جواب است و خود را زرنگ تر از همه می داند، رنجیده می شوند. وقتی که در می یابید که علی رغم همه چیز، جهان را او اداره نمی کند، آنگاه گریان به آغوش شما پناه می آورد و در آن لحظه دنیا به نظرش تیره و ملال انگیز می رسد. در این لحظه شما می توانید واقعیت او را با وجود تمام اتکاء به نفسی که در ظاهر از خود نشان میدهد بینید، یعنی آسیب پذیری و بی دفاعی شدید. او عاشق قدرت است و می خواهد همیشه واجد آن باشند. ایمان آرمانگرایانه و خوش بینی او نسبت به طبیعت انسان اغلب به هنگام مواجه شدن با حقایق از بین می رود. در این موقع اگر با مهربانی او را دلداری دهید احتمالا هرگز او را از دست نخواهید داد. همیشه در برابر دشمن از او دفاع کنید. اگر برای وی نجنگید یا طرفش را نگیرید هرگز شما را نمی بخشد (البته آماده باشید که با دشمنانش چنانچه او آشتی کند، مصالحه کنید، که معمولا طولی نمی کشد). حداقل در این موارد منصف است و در مقابل از شما حمایت خواهد کرد. چنانچه شخصی آزاری به دوست زن قوچ برساند وی ثروت و شهرت خود را به خطر می اندازد تا از او حمایت کند. اگر شما را دوست داشته باشد، خشم حمایت گرانه او هیچ محدودیتی نخواهد داشت. زنان قوچ اگر باوفا نباشند، هیچ نیستند. 

او به عنوان یک همسر شاید دردسرساز باشد؛ احتمالا طالب داشتن کاری در خارج از منزل است و محیط خانه بندرت برای ارضاء ذوق خلاق او کفایت میکند. 

از او انتظار نداشته باشید که مانند یک جیرجیرک شاد کوچولو در خانه بنشیند و با رضایت جیر جیر کند. او یک آشپز شایسته خواهد بود و خانه را -حداقل آن قسمتی را که در معرض دید است- تمیز نگاه می دارد. در صورت لزوم پیراهنهای شما را اتو می زند و دکمه هایش را می دوزد، ولی از این کار لذت نمی برد. (زن قوچ در صورت لزوم تقریبا هر کاری را می تواند انجام دهد.) آتش او بیشتر شبیه به درخشش یک الماس است تا حرارت ملایم و گرم یک شومینه. ولی او هیجان انگیز است و مطمئنة خسته کننده نیست. 

زنان مریخی همیشه در باطن از بقیه مهربان ترند و فقط اشخاصی که به آنان خیلی نزدیک بوده اند به این حقیقت پی می برند. مکالمه های آنها زیاد و حاکی از هوش است. هنگام صبحانه مشغول خواندن روزنامه نشوید زیرا او از شما انتظار هم صحبتی دارد وگرنه دفعه بعد خودتان مجبور خواهید بود صبحانه تان را تهیه کنید. او بندرت از خستگی و بیماری گله می کند، اما وقتی دارد میکشد انتظار همدردی زیادی از شما دارد. با اینکه شاید مجبور شوید برای نگه داشتن او در بستر هنگامی که تب شدید دارد التماس کنید، ولی هنگام دندان درد باید آمادگی داشته باشید که کاملا در خدمت او باشید. 

این زن تیپی نیست که شما روزی از محل کارتان تلفن بزنید و بگویید دیر به منزل خواهید آمد مگر آنکه از انفجار عصبانیت ناگهانیش واهمه ای نداشته باشید. برای او اشکالی ندارد که غذای شما را تا موقع آمدن گرم نگه دارد؛ ولی مهم است که بداند شما واقعأ کجا هستید و چکار میکنید و احتمالا در جستجوی جوابهایش دوباره به شما تلفن می زند. زن قوچ احتمالا تاثیر خوبی بر رئیس شما خواهد داشت، البته اگر بتوانید از دخالت کردن او در امور شغلی رئیستان جلوگیری کنید. اگر شما موقتا بیکار هستید او به دنبال کار می رود و مخارج زندگی را به عهده می گیرد، ولی هرگز برای شوهری که درآمدش از او کمتر باشد احترام قائل نیست (البته هرگز به این دلیل ترکش نمی کند احتمالا فقط بهانه گیری میکند). اگر مدتی نسبت به سر و وضع خودش اهمیتی نشان ندهد، اولین کلمه گله آمیز شما او را به پای آینه و بسوی شیشه عطر می فرستد. تعریف کردن از طرز آرایش منشی تان نیز همین حالت را در او بوجود می آورد ولی خطرناک است. گذشته از این، به شما هشدار داده بودم که منشی مرد استخدام کنید. زن مریخی در خود یک حالت خودبینی دارد که نسبت به همه چیز، از سنش گرفته تا جمله ای بی منظور راجع به قیافه خسته اش (که شاید آن را به معنی پیر و زشت بودن خود تلقی کند) حساس است. 

در ازدواجتان هیجان و احساسات عاشقانه را زنده نگاه دارید، در غیر این صورت او غمگین می شود. زن متولد فروردین هر موقعیتی را که سبب ناراحتیش شود بی معطلی تغییر می دهد، و این می تواند منجر به جدایی یا طلاق آنی شود. بنابراین عاقلانه نیست که اداره امور مالی خانواده را به او بسپارند. 

به عنوان یک مادر او مراقب است که بچه هایش تمیز و شاد و سلامت باشند و به آنان عشق می ورزد. احتمال دارد که هر دفعه با گریه بچه اش او را بغل نگیرد و یا بیش از حد از او مراقبت نکند. ولی کودکانش را در آغوش میگیرد و به آنان بوسه های گرم می دهد. البته خودشان نیز در چنین تخیلاتی بسر می برند. با این همه مادری آسانگیر نخواهند بود، بر انضباط تاکید دارند و احتمالا کودکانشان را به گونه ای بزرگ می کنند که در سنین بلوغ بتوانند مستقل باشند. سلاحهای مورد علاقه اش در روان شناسی کودک عبارتند از: بیلچه کوچک چوبی، قصه های وقت خواب و بوسه های قبل از خواب. 

این زن می تواند رفتاری هیجان زده یا اخلاقی غیر منطقی داشته باشد و دعوای جانانه ای راه بیندازد. ولی عصبانیت ناگهانی او مانند تگرگ تابستانی است که با سر و صدای زیاد شروع می شود و بزودی آب می شود. اصلا کینه ای و انتقام جو نیست و بر خود ترحم نمی کند. پس از یک طوفان احساساتی، طبیعت خوش بین فروردین او مانند رنگین کمانی که ناگهان بعد از رگبار نمایان می شود، باز می گردد. عده زیادی اعتقاد دارند که طبیعت زن متولد فروردین کاملا مردانه است، ولی باور نکنید. درون آن ظاهر پرصلابت، صفاتی زنانه خواهید یافت، صفاتی که شاید پذیرفتنش برای یک مرد معمولی مشکل باشد. البته قهرمان رؤیاهای او یک مرد معمولی نیست. اگر قهرمان تنها و دلاوری هستید این زیر رؤیاهای شما است. 

علی رغم لبخند شجاع و درخشانش فراموش نکنید که او به آسانی صدمه می بیند لبخند او فقط سپری است در برابر عوامل آسیب رسان). اگر بتوانید قوچی را تبدیل به گوسفند کنید، زنی معصوم و احساساتی و باوفا و هیجان انگیز خواهید داشت البته شاید کمی سلطه جو و مستقل و بی پروا نیز باشد. بالاخره همه چیز را که نمی توان یک جا داشت. 

زن متولد فروردین شما را یاری می دهد تا رؤیاهای از دست رفته خود را بیابید و حریصانه به آنها ایمان خواهد داشت. هیچ رؤیایی ندارید؟ کمی از او قرض بگیرید زیرا وی مقدار زیادی اضافه دارد. اگر به اندازه نصف مقداری که به شما ایمان دارد شما نیز به او اعتقاد داشته باشید، در کنار هم می توانید معجزه بیافرینید.

  • ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×