طالع بینی خورشیدی متولدین آذر - مرد

طالع بینی خورشیدی مرد متولد آذر

طالع بینی خورشیدی مرد متولد آذر

انسان همواره در تلاش بوده است تا به نحوی از ویژگی های شخصیتی اطرافیان و آشنایان خود مطلع شود. ویژگی هایی موجود بین انسان ها تا حدودی با یکدیگر یکسان بوده و شباهت فراوانی دارد. قطعا رسیدن به نقطه عطفی که به انسان کمک کند تا بتواند به نحو شایسته به ویژگی های شخصیتی جنس مخالف خویش پی ببرد بسیار سخت است، با توجه به دستاوردهای تحقیقات ستاره شناسی و نجوم به خصایص اخلاقی رفتاری افراد می توان پی برد. برای بدست آوردن اطلاعات مرد آذر با طومار همراه باشید.

طالع بینی خورشیدی مرد متولد آذر

صفات بارز شخصیتی

  • رک گو
  • کنجکاو
  • خوش شانس
  • خوش بین
  • اهل مسافرت
  • منتقد
نماد متولدین آذر Sagittarius

نمی خواهم شما را نسبت به این مرد ناامید کنم ولی حقیقت این است که مردان متولد آذر عادات عجیب و غریبی دارند. آنها لحظه ای شمشیر بدست سوار بر اسب سفید به تاخت می روند تا از آرمانهای دیگران حمایت کنید، سپس لحظه ای بعد جنبه ویژه دیگرشان نمایان شده و مانند دلقک سیرک با بی احتیاطی با همه نوع آدمی محشور می شوند. 

این مرد را با حرکت ماهرانه ای می توان به دام انداخت. ولی اول باید او را از آن اسب سفید پایین بیاورید و سپس، از آن گروه جدایش کنید. وگرنه هیچ فرصتی برای تشکیل خانواده نخواهید داشت. 

اگر در جستجوی مردی با چنین صفاتی هستید، هیچ مشکلی نخواهید داشت تعداد زیادی از مردان متولد آذر این چنینند، در نتیجه موارد بسیاری برای انتخاب خواهید داشت. ترجیع بند ویکتور هربرت را به یاد آورید، «به من مردانی بدهید که دلیر باشند، مردانی که در دفاع از آرمانهایشان بجنگند، ده نفر را نام ببرید، من هم ده هزار نفر دیگر را نام می برم.» بله، همینطور است. کنجکاوی و اشتیاق کمال جویانه مرد متولد آذر واگیردار است. البته نشاط معصومانه او گاهی می تواند وی را دچار دردسر کند. مثلا در هیجانی دیوانه وار شما را به هوا پرت می کند ولی یادش می رود که دوباره بگیردتان. 

خوش بینی مرد متولد آذر

مرد متولد آذر تقریبا همیشه گروهی را دور خود جمع می کند که مانع دستیابی به او می شود. و باید راه خود را به زور بین این گروه باز کنید تا بتوانید به وی نزدیک شوید. ولی نومید نشوید؛ زیرا این مرد خودش فوق العاده خوش بین است. آنقدر خوش بین است که اگر دوستانش یک جعبه کود برای او پست کنند، ناراحت نخواهد شد. فقط پیش خودش تصور می کند که فراموش کرده اند اسب را هم همراه آن بفرستند. چنین خوش بینی ای می تواند خطرناک باشد. در واقع این خوش بینی فقط نوعی اعتماد نسنجیده است. و مرد متولد آذر به وفور از آن برخوردار است. البته اعتماد نسنجیده آنقدرها هم عیب نیست و از آنجا که عنصر برج تولد خودم هم آتش است، با آن موافقم، ولی در این مورد می تواند چنان ایمان ساده لوحانه ای بوجود آورد که بارها او را در چاله بیندازد. بله، وقتی کسی شمشیر بدست و سر به هوا دنبال اهدافی می رود که هیچ کس تا به حال نه شهامت آنها را داشته و نه آنقدر غیر منطقی بوده که برای رسیدن به آنها تلاشی بکند، مسلما در چاله خواهد افتاد. 

اعتماد یک چیز است و اعتماد کردن به اشخاص نادرست چیزی دیگر. مرد متولد آذر آدمی خیالباف و گیج نیست. منطق هوشمندانه و کنجکاوی قوی برجیس رؤیاهای او را مورد مداقه قرار می دهند. اگر رؤیاهای او بتوانند از پس بازجویی قوس برآیند احتمالا به همان اندازه که دیوانه وار بوده، عملی نیز خواهد بود، حتی اگر دنیا هنوز آمادگی پذیرفتن آنها را نداشته باشد. وقتی بداند که امیدی برای تحقق آن رؤیاها وجود دارد، با تخیل جسورش به سراغ آنها می رود. البته هستند کسانی که از عقاید جدید بیزارند و همیشه در کمین نشسته اند تا عقاید ترقی خواهانه او را در نطفه نابود کنند. 

متولد آذر و خوش شانسی

بلند پروازی مرد متولد آذر می تواند موجب شکست مالی و روحی او بشود. ولی خوشبختانه خوش شانسی اش به موقع به داد او می رسد. این مرد معمولا فوق العاده خوش شانس است. وقتی تکه سنگی پیدا می کند، اگر طلا نباشد، حتما اورانیم است. اگر شما آن چیز براقی را که جلوی پایتان افتاده بلند کنید چیزی بیش از یک تکه حلبی نخواهد بود، ولی اگر او این کار را بکند يقين داشته باشید که سکه خواهد بود. 

طبیعت آدمی که چنین شانسی داشته باشد خوش بین خواهد بود. البته گهگاه تکه سنگ فقط تکه سنگ و آن چیز براق در واقع حلبی خواهد بود، ولی این چیزها متولد آذر نمونه را ناامید نمی کند. مرد برجیس در ارتباط با زنها نیز معمولا خوش شانس است و وقتی رابطه ای، موجب جریحه دار شدن احساساتش می شود، فورا بهبود می یابد و نمی گذارد تجربه هایش او را ناامید یا بدبین کند. او فقط در مورد ریاکاری استثناء قائل می شود، همین و بس. و به همین دلیل دوستان زیادی دارد که خواهان خوشبختی او هستند. او به ظاهر اشخاص اهمیتی نمی دهد و دقت خود را متوجه ارزشهای حقیقی و درونی آنها می کند. البته فکر نکنید که هیچ دشمنی ندارد ولی تعداد آنها در قیاس با متولدین دیگر ماهها، بسیار اندک است. شاید آنهایی که صراحت او را تجربه کرده اند آزرده خاطر شوند ولی معمولا در می یابند که سخن بی پرده او هیچ انگیزه خاصی نداشته است. گناه مرد متولد آذر ناشیگری و بی ملاحظه گی اوست، وگرنه بی رحمی عامدانه هرگز در مرام وی جایی ندارد. 

رک گویی

تاکنون حتما متوجه رک بودن او شده اید. اگر عاشق این مرد باشید، شاید حرفهای غیر منتظر او ناراحتتان نکند. ولی اگر وی در اولین برخورد با چشمان هوشیار و درخشانش به شما خیره شود و بگوید از نوع زنانی هستید که به درد معشوقه بودن می خورید، حق دارید که آزرده بشوید. آنوقت درست موقعی که می خواهید از او انتقاد کنید، قیافه معصومانه ای به خود می گیرد و سعی می کند حرف خود را توجیه کند. مثلا می گوید که در دوران فئودالیسم پادشاهان و اشراف زادگان صرفا به خاطر منافع خود ازدواج می کردند. بنابراین همسرانشان اغلب پیر و زشت و چاق ولی از خانواده های سرشناس بودند، ولی معشوقه های زیبا داشتند که اگر قوانین و موقعیتشان اجازه می داد، بدون شک با آنها ازدواج می کردند. او در این زمینه بویژه مطالعه داشته زیرا همیشه نسبت به تاریخ آن دوره خاص کنجکاو بوده است. آن موقع شاید کمی آرام بشوید و حتی احساس حماقت بکنید. او با اطلاعاتش بر شما تأثیر خواهد گذاشت. چند مرد را می شناسید که ساعتها تاريخ مطالعه کنند بدون آنکه در واقع نیازی به این کار داشته باشند. او شاید حتی دانشمند باشد. تصورش کنید، شما می توانید همسر یک دانشمند شوید! ولی اشتباه می کنید. شما می توانید معشوقه یک دانشمند شوید. او چنان با اطلاعاتش بر شما تأثیر می گذارد که فکرش را هم نمی کنید اگر آن موقع عکس العمل موافقی نشان داده بودید و فریب نخورید چون منظور او واقعا همان بود که اول گفت فورا از موقعیت سود جسته و شما را تصاحب می کرد. 

البته، هر زنی هم چنین توجیهی را برای آن پیشنهاد واضح نمی پذیرد. ولی مهم نیست. زیرا معمولا وقتی خشم آنها فروکش می کند، دوباره دوستی صمیمیای با او برقرار می کنند. از همین جا می توانید دریابید که با این مرد ظاهرا بی آزار تا چه حد در خطر هستید. او با آن لبخند ساده و واقعی اش، هیچ وجه مشترکی با گرگها ندارد. و بیشتر شبیه سردسته بچه های پیش آهنگ است. البته وقتی پای عشق به میان می آید رفتار او شباهتی به پسر بچه های پیش آهنگ ندارد. دفعه بعد که به شما پیشنهاد قدم زدن می دهد این نکته را به یاد داشته باشید. 

زندگی عشقی مرد متولد آذر سطحی است ولی در این مورد چیزی را پنهان نمی کند و رفتاری صادقانه دارد. اگر به خاطر داشته باشید او به شما پیشنهاد معشوقه بودن داد. نه ازدواج. او پادشاه نیست. و ما هم در دوران فئودالیسم زندگی نمی کنیم.) متولد آذر در روابطش بی قید است. و شاید گهگاه احساس شرم بکند، ولی یقین داشته باشید که این احساس به آسانی به او دست نمی دهد. 

ازدواج با مرد متولد آذر

بگذارید موضوع را عوض کنیم و دوباره برگردیم به صداقت متولد آذر. این موضوع کم خطرتر است. اگر قولهای بی پایه و اساس مردان دیگر را تجربه کرده باشید آنوقت از صراحت مرد متولد آذر استقبال خواهید کرد. او به وضوح از روابط پیشین خود و انتظاراتی که از رابطه کنونی اش با شما دارد به صحبت خواهد نشست. وی هرگز تعمدا با دروغ و تزویر تصمیم به ازدواج نمی گیرد، با وجود این می تواند خودش را درگیر رابطه ای کند که بطور پیچیدهای منجر به درخواست ازدواج شود احتمالا از طرف دختر، نه او)، آن موقع مجبور می شود پا به فرار بگذارد تا پای سفره عقد ننشیند. ولی از آنجا که کمی دست و پا چلفتی است قبل از آنکه زیاد دور بشود گیر می افتد. در چنین موقعیتی او تجدید نظر می کند و از آنجا که آن دختر جسمأ و روحا فرقی ندارد کدامیک توجه او را به خود جلب کرد عاقبت تسلیم می شود و بطور غیر منطقی تصمیم به ازدواج می گیرد. و در واقع نطفه طلاق را می بندد. وقتی او در دام عشق گرفتار شده، قدرت استدلال معمولا قابل اعتمادش را از دست می دهد. 

زنان اغلب رفتار او را غلط میفهمند، و رابطه شان را جدی تر از آنچه هست، می پندارند. و بنابراین قضاوت نادرستی دارند. ولی او خوش شانس است و بیشتر مشکلاتش خود به خود حل می شوند. وی از مصاحبت با زنانی که بتوانند ذهن او را تحریک کنند، لذت می برد. و اگر زنی در درک منظور او اشتباه کند، کل قضیه را با شوخی از سر باز می کند. البته آن زن شاید چیز خنده داری در این قضیه نبیند (یادتان باشد که او در مزه پراندن زیاد موفق نیست.) 

او اغلب متهم به هیزی و زنبارگی می شود ولی انصافا، اغلب مواقع، فقط رفتاری دوستانه نسبت به زنان دارد و این سوءظن های غیر عادلانه واقعا او را آزار می دهند. 

اگر دختر باهوشی هستید، تا الان توجه او را جلب کرده اید. پس از این به بعد نسبت به او حسود و ظنین نباشید. او را آزاد بگذارید و سئوال پیچش نکنید. در کنار او گریه سر ندهید. از وی ایراد نگیرید، و هرگز او را تهدید به ترک کردن نکنید. اگر به دنیا از دیدگاه او بنگرید، و مردم را همانطور که هستند بپذیرید، شرط اساسی را برای همسری او خواهید داشت. نمیگویم برای بدست آوردن او کاملا خودتان را تسلیم کنید. فقط آن چیزی باشید که او می خواهد. کاملا هوشیار باشید و بگذارید او فرمانروایی کند. به ورزش عشق بورزید و با او به پیک نیک بروید. از خود سخاوتمندی و محبت و اشتیاق نشان دهید. به او آزادی بدهید ولی به وی بفهمانید که شما نیز به همان اندازه به آن نیاز دارید. هرگز شعله های آرزوهای آتشین را خاموش نکنید و وقتی راجع به اهداف دست نایافتنی اش صحبت می کند خودتان را با چیز دیگری سرگرم نکنید. آنگاه یک شب صادقانه به شما می گوید همان زنی هستید که در جستجویش بوده. از فرصت سوءاستفاده کنید و بگویید آنقدر دوستش دارید که حتی شاید با او ازدواج کنید، البته اگر قول بدهد که به آزادی شما لطمه نزند. در غیر این صورت دیگر نمی توانید با او به پیک نیک بروید. این شاید قال قضيه را بکند. 

متولد آذر و خانواده 

بعد از ازدواج احتمالا با خانواده او مشکلی نخواهید داشت. اغلب متولدین آذر نسبت به وابستگی های خانوادگی بی قید هستند. از نظر او فقط وقتی باید به اقوام خود محبت کرد که سزاورش باشند. حتی آنهایی که به والدین و خواهر و برادر خود نزدیک هستند، از آنان فاصله می گیرند. و هرگز اجازه نمی دهند که آنها با سایر اقوام در زندگی خصوصی شان دخالت بکنند. و بهتر است مراقب باشید که خانواده شما هم چنین کاری نکنند. 

ساکتان را همیشه در دسترس بگذارید زیرا زیاد مسافرت خواهید کرد. خودتان را مشغول نگه دارید و بگذارید هر قدر که می خواهد شبها بیرون بماند. هرگز صداقت او را زیر سئوال نبرید. زیرا وقتی خشم او برانگیخته شود، می تواند دری را از جا بکند یا با مشت دیوار را خراب کند. او دق دلش را این گونه خالی می کند، ولی خوب البته به در و دیوارها هم خسارت وارد می شود. بنابراین بهتر است که از متهم کردن او به نادرستی خودداری کنید، اگر او خلافی انجام بدهد، مطمئنا خودش اعتراف خواهد کرد. همین به تنهایی برای او به اندازه کافی مشکل است، چه برسد به آنکه بخواهد جوابگوی سوءظن شما هم باشد. اگر روزی چنین موردی پیش آید به جای اینکه دنبال شایعات بروید و خیالبافی کنید، برای مواجه شدن با صراحت و رک گویی او آماده باشید. شما هم به اندازه او راجع به عواطف انسانی واقع بین باشید. صداقت همیشه بنیان عشق و زناشویی را محکم تر می سازد. و یک رابطه همیشگی، نیازمند حقیقت است. 

از آنجا که او شیفته ورزش است، انتظار دارد که شما نیز همانقدر نسبت به آن علاقه نشان دهید و مانند او ساعتها جلو تلویزیون بنشینید و برنامه های ورزشی را تماشا کنید. اگر خوشگل و اهل تفریح و معاشرتی هستید، وقتی گردش می رود شما را همراه خود می برد. متولد آذر از زنانی که روحیه ای با نشاط ندارند، معاشرتی نیستند و مانند کنه به او می چسبند، خوشش نمی آید. زیاد مطالعه کنید و آمادگی داشته باشید که از آدمهای او دفاع کنید، بخصوص آرمانهای دست نایافتنی. 

شاید کمی دست و دلباز باشد و گهگاه پولش را به خطر بیندازد، ولی همین بی پروایی موجب می شود که پول زیادی در اختیار شما بگذارد. و احتمالا چنانچه بخواهید شغلی داشته باشید تا بتوانید چیزهای اضافی برای خود بخرید، مخالفت نخواهد کرد. 

انتظار انتقادهای رک را از او داشته باشید که بطور دردناکی ناشیانه اند. ولی تا الان باید به آنها عادت کرده باشید. آنها را نشنیده بگیرید. آنقدر سرگرم سوء تفاهمهای حاصل از رک گویی او بین دوستانش خواهید شد که دیگر وقتی برای دلخور شدن از انتقادهایش برایتان باقی نخواهد ماند. به هر حال شما قرار بود او را درک کنید یادتان هست؟ 

پدر آذر ماهی

نوزادان و بچه ها شاید برای او نوعی معما باشند، ولی علاقه وی به آنها با بالا رفتن سن افزایش می یابد. پدر متولد آذر معمولا بچه هایش را برای گردش و تفریح بیرون می برد. روابط او با پسرهایش احتمالا نزدیک تر است زیرا در ورزش و فعالیتهای دیگر با آنها همبازی می شود، ولی با دخترها مهربان خواهد بود. آنها او را بیشتر دوست خود خواهند پنداشت تا پدر. صراحت او شاید گهگاه فرزندانش را آزرده کند. بچه ها نسبت به اسرار خود حساس هستند و سئوالهای کنجکاوانه و صریح این پدر شاید آزارشان بدهد. شیطنتهای سنین جوانی نه تنها او را عصبانی نمی کند، بلکه برایش جالب است، ولی همین تحمل او موجب می شود که بچه ها حد خود را بدانند. دروغگویی یکی از مواردی است که او راجع به آن سخت گیری خواهد کرد. 

نگذارید وجود بچه ها موجب شود که او را از یاد ببرید. وقتی دوست دارد که با هم بادبادک هوا کنید، فورا پوشک و پودر بچه را ول کنید، آن را به کس دیگری (ترجیحأ مادر تان نباشد) بسپارید و بروید. کمانگیر، هم با قلب و هم با ذهنش فکر میکند. 

بنابراین همیشه عاقل نخواهد بود. گاهی اوقات شهامتی جنون آمیز از خود نشانی می دهد. او دچار خطا می شود، شکست می خورد، دوباره برمی خیزد و از نو شروع میکند. ولی شما تقریبا همیشه او را می بخشید زیرا وی می تواند با پاداش بزرگی دل شما را بدست بیاورد و آن عشق صادقانه اوست.

  • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×