عشق در لحظه لرزش زمین

عشق در لحظه لرزش زمین

شرف الشمس

عشق در لحظه لرزش زمین

تا دوباره یادمان نرفته، با این لحظات عشق کنيم

عشق در لحظه لرزش زمین

زمین زمینه ی ما است و ما حرف های متن. زندگی چنان برایمان عادی می شود که یادمان می رود باید به هم بچسبیم تا معنی داشته باشیم. البته که این حرف ها از نظر چسبیدن مثل هم نیستند؛ مثلا ک وش وخیلی های دیگر از هر دو طرف پذیرای بقیه اند، اما و و ر فقط از یک طرف به دیگران میپیوندند و بعضی دیگر مثل غـ / ـغـ / غ و چـ / چ وقتی یک طرفشان خالی می شود، شکل عوض می کنند. حالا این زمینه چنان لرزیده و ما را تکانده و بعضی یمان را برده، که بفهمیم این ماییم که متن را می سازیم و معنا در پیوستگي ما است. تا دوباره یادمان نرفته، با این لحظات عشق کنيم.

زلزله کرمانشاه
  • ۱۹ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
سرکتاب

×