علل ایجاد افسردگی چیست و درجات و انواع افسردگی کدامند

علل ایجاد افسردگی چیست و درجات و انواع افسردگی کدامند

علل ایجاد افسردگی چیست و درجات و انواع افسردگی کدامند

خیلی از عوامل موثر محرک افسردگی از کنترل ما خارج است، مثل عوامل ارثی یا رویدادهای ناخواسته زندگی

علل ایجاد افسردگی چیست و درجات و انواع افسردگی کدامند

علل ایجاد افسردگی

عوامل زیادی می توانند در ایجاد افسردگی نقش داشته باشند از جمله وراثت (ژنها)، شخصیت مستعد افراد (افراد وسواسی، احساساتی، مضطرب، انعطاف ناپذیر)، سرگذشت نامناسب زندگی (از دست دادن عزیزان، رفتار والدین، تنبیه شدن، سوء استفاده های بدنی، مشکلات زناشویی، حوادث غیر مترقبه)، استرس ها و فشارهای عصبی ، الگوهای نامناسب فکری، بیماری های مزمن جسمی و محیط نامناسب زندگی (خانه های کم نور، نمناک، دکوراسیون نامناسب و تیره، نبود وسایل فرح بخش، نداشتن تفریحات منظم، کمبود رفاه)

هر یک از عوامل فوق می تواند دلیلی بر ایجاد افسردگی باشد. خیلی از این عوامل از کنترل ما خارج است، مثل عوامل ارثی یا رویدادهای ناخواسته زندگی، ولی بسیاری از عوامل مثل کاهش فشارهای عصبی، افزایش برنامه های فرح بخش، تغییر محیط زندگی و الگوهای نامناسب فکری قابل کنترل است که برای این مهم راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد.

علائم افسردگی و انواع آن

درجات و انواع افسردگی

افسردگی را به طور کلی می توان به چهار درجه تقسیم کرد:

١- افسردگی خفیف

۲- افسردگی متوسط

٣- افسردگی شدید

۴- افسردگی بسیار شدید

البته طبقه بندی های دیگری نیز برای افسردگی شده و انواع بسیاری از افسردگی شناخته شده است که در حوصله این مطلب نیست و فقط به چند نوع رایج اشاره می کنیم: افسردگی دو قطبی (مانیا) (حالتی که فرد گاهی بسیار شوخ، خوشحال و پرانرژی است و گاهی افسرده و ناراحت) و افسردگی فصلی (در فصولی که نور کم است مثل پاییز و زمستان فرد حالتی افسرده دارد) افسردگی مادر شدن، افسردگی پس از زایمان و افسردگی یائسگی که سه مورد آخر به علت تغییرات هورمونی در خانم ها صورت می گیرد.

  • ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×