عکاسی | نقاشی

عکاسی و نقاشی

 • عکسی خاطره انگیز از بلوار کشاورز در دهه پنجاه
 • عکسی خاطره انگیز از بلوار کشاورز در دهه پنجاه

  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
 • یک عکس یک خاطره | یادی از اتوبوس برقی تهران
 • یک عکس یک خاطره | یادی از اتوبوس برقی تهران

  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
 • تفسیر یک عکس، سردر دوره قجری
 • تفسیر یک عکس، سردر دوره قجری

  • ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • تفسیر یک عکس، اینجا کجاست؟
 • تفسیر یک عکس، اینجا کجاست؟

  • ۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • سیاست ورزی مؤمنانه
 • سیاست ورزی مؤمنانه

  • ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
 • یک «واو» کم
 • یک «واو» کم

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
 • وقتی آفتاب طلوع می کند
 • وقتی آفتاب طلوع می کند

  • ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • برد هالند به توان تالار آئینه
 • برد هالند به توان تالار آئینه

  • ۱۸ اسفند ۱۳۹۶