عکسی از دختر ناصرالدین شاه با سبیل نایب السلطنه!!

عکسی از دختر ناصرالدین شاه با سبیل نایب السلطنه!!

عکسی از دختر ناصرالدین شاه با سبیل نایب السلطنه!!

عصمت‌الدوله (۱۲۳۴، تهران-۱۲۸۵، تجریش) دختر ناصرالدین‌شاه. مادرش تاج‌الدوله دومین زن عقدی…

عکسی از دختر ناصرالدین شاه با سبیل نایب السلطنه!!

عصمت‌الدوله (۱۲۳۴، تهران-۱۲۸۵، تجریش) دختر ناصرالدین‌شاه. مادرش تاج‌الدوله دومین زن عقدی ناصرالدین‌شاه و دختر سیف‌الله میرزا پسر فتحعلی‌شاه بود.

1105.jpg
  • ۸ اسفند ۱۳۹۳
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×