عکسی دسته جمعی از تولد ناصرالدین شاه قاجار

عکسی دسته جمعی از تولد ناصرالدین شاه قاجار

عکسی دسته جمعی از تولد ناصرالدین شاه قاجار

جشن تولد ناصرالدین شاه قاجار در دارالحکومه ارومیه. در این عکس ناصرالدین شاه قاجار و جمعی…

عکسی دسته جمعی از تولد ناصرالدین شاه قاجار

جشن تولد ناصرالدین شاه قاجار در دارالحکومه ارومیه. در این عکس ناصرالدین شاه قاجار و جمعی از درباریان قاجار را مشاهده می کنید.

1102.jpg
  • ۸ اسفند ۱۳۹۳
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×