غزل شماره ۱۰۵: صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

غزل شماره ۱۰۵: صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن

دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود

شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

جان فدای شکرین پسته خاموشش باد

چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- درویش اگر که باده عشق را به اندازه بنوشد گوارایش باد وگرنه باید اندیشه عشق را فراموش کند.

۲- کسی که می تواند یک جرعه شراب کمتر بنوشد. امید که بتواند دست در گردن محبوب زیبا آورد.

٣- پیر روشندل ما گفت که خامه آفرینش هیچ اشتباهی مرتکب نشده است، آفرین بر دیده پاک بین و خطا پوشاننده او باد.

۴- افراسیاب (شاه ترکان) که به گفتار سخن چینان مدعی گوش می دهد باید از دادخواهی خون سیاوش (که به ستم ریخت) حیا کند.

۵- اگر چه یار از سر بزرگی و غرور با من مسکین سخنی نگفت اما جانم به قربان دهان شیرین و خاموش او باد.

۶- چشمم آینه دار سبزه ی عذار و خال اوست. امید که لبم نیز بوسه دهنده بر شانه و سینه اش باشد.

۷- اگر چشمان خمار آلود و نوازشگر و مردم دار او، خون عاشقان را در قدح ریخته و بنوشد. گوارایش باد.

۸- حافظ به سبب چاکری و غلامی تو در جهان شهره شد امید که همیشه نشان غلامی گیسوی تو در گوشش باشد.

تفسیر اول فال

رعایت اعتدال در هر کار شرط اصلی موفقیت و پیروزی است. پس از افراط و تفریط در هر کاری بپرهیز. اگر می خواهی شاهد مقصود را در آغوش بکشی، بلند نظری و سخاوت را فراموش نکن. از خطای دیگران بگذر و اگر از دستت کاری برای دیگران ساخته است انجام بده تا عزیز و بلند مرتبه شوی.

تفسیر دوم فال

زیاده روی هیچگاه نتیجه خوبی نخواهد داشت، دست از حرص و طمع برداشته و همیشه میانه رو باشید تا از شر گرفتاری ها در امان بمانید. بخشی از ثروت خود را در راه رضای خداوند به افراد فقیر ببخشید، انفاق برکت مال را نیز بیشتر خواهد کرد.

همواره هوشیار باشید و یاس و ناامیدی را از خود دور کنید. با اینکه خود را مظلوم جلوه می دهید اما در طول زندگی در حق افرادی ظلم کرده و حق آن ها را ضایع نموده اید.

به فکر خلق خدا بوده و بخشش را فراموش نکنید. بندگی خداوند را به خوبی به جا آورید تا نام نیک تان در همه جا پخش خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×