غزل شماره ۱۰۶: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

غزل شماره ۱۰۶: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- امید که تن تو به نوازش و تیمار طبیبان نیازمند و پیکر ضعیف و ظریفت، رنج آسیب و گزند نگردد.

۲- سلامت تمامی آفاق دنیا در تندرستی توست، امیدوارم که به هیچ علت و دلیلی، وجودت دچار درد نگردد.

٣- زیبایی ظاهر و باطن در پناه تندرستی تو است، امید دارم که هرگز ظاهرت افسرده و درونت غمزده نباشد.

۴- هنگامی که باد خزان برای تاراج به این چمن می آید امید که راه او به سوی قامت بلند چون سرو تو نیفتد.

۵- آرزو می کنم در آنجایی که زیبایی تو به جلوه در می آید. بدبین و بدپسند، فرصت بدگویی نیابد.

۶- هر کس که چهره ی چون ماه تو را با چشم بدپسند ببیند باید در آتش سوزان خشم تو، چون اسپند بسوزد (بالا و پایین بپرد).

۷- از سخنان شیرین و شکرین حافظ شفای درد خود را بطلب، امیدوارم که به درمان توسط گلاب و قند نیازی پیدا نکنی.
 

تفسیر اول فال

مدتی است احساس بیماری می کنی و این تو را نگران ساخته. نگرانی تو بیهوده است. علاج بیماری تو در دستهای توانای خودت نهفته است و نیازی به طبیب و مصرف دارو ندارد. به تفریحات سالم و شاد روی بیاور و از طعنه و حرفهای بیهوده دیگران ناراحت نشو زیرا همان طور که می دانی زندگی کسان دیگری که تو را دوست دارند وابسته به سلامت توست. پس به فکر خودت باش.

تفسیر دوم فال

سلامتی از بزرگ ترین نعمت های خداوند است که تا وقتی از آن محروم نشده ایم قدرش را نمی دانیم. خدا را به خاطر نعمت های فراوان و سلامتی شکرگزار باشید.

ظاهر جدی و خشنی دارید اما برخلاف ظاهر عبوس، باطن لطیف و مهربانید ارید که از عشق و محبت لبریز است. خدا را شکر که از چشم زخم حسودان در امان بوده و رقیبی برای شما نیست.

کاری که فکر می کنید درست است انجام دهید و از طعنه دشمنان رنجیده خاطر نشوید. به زودی به مراد دل خود خواهید رسید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×