غزل شماره ۱۰۸: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

غزل شماره ۱۰۸: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- پادشاها، گوی آسمان، سرگردان چوگان تو و پهنه هستی و دنیا، جولانگاه و میدان بازی تو باد.

۲- گیسوی ملکه پیروزی، واله و دیوانه ی پرچم فتح تو است، دیده گشایش جاودانی، دلباخته تاخت و تاز تو باد.

۳- امیدوارم که عطارد دبیر که مشغول نگاشتن توصیفات شکوه و جلال و عقل کل و مجمع خردهایت است، همواره طغرانویس دفترهای تو باشد.

۴- قد چون سرو تو باعث خواری جلوه گری درخت طوبی شد، پهنه بوستان تو مایه رشک بهشت برین باد.

۵- نه تنها حیوانات و گیاهان و جمادات، بلکه هر آنچه در عالم غیب و ملکوت نیز هست، تحت فرمان تو باد.
 

تفسیر اول فال

اکنون موقعیتی به تو رو کرده که به قول معروف می توانی خودی نشان دهی. اگر از این فرصت استفاده مطلوب کنی مقام و منزلتی والا خواهی یافت. بین تو و پیروزی فاصله بسیار کوتاهی است که این فاصله با سعی و تلاش پر خواهد شد. پس قبل از اینکه موقعیت از دست برود با نهایت تلاش وارد میدان شو که پیروزیت حتمی است.

تفسیر دوم فال

مژده باد که به زودی همای سعادت روی شانه های شما خواهد نشست. اطرافیان به خوشبختی و موفقیت های شما غبطه می خورند. مراقب حسادت حسودان باشید.

باطن خوب و سرشت پاک شما باعث شده همه به شما علاقه مند شوند. همیشه خوب و مهربان باشید که کلید پیشرفت و موفقیت شما در همین است. در معامله ای که به زودی خواهید داشت دقت کنید تا فریب نیرنگ دیگران را نخورید.

در روزهای آتی شخصی از شما ناراحت می شود، از او دلجویی کرده و از دلش درآورید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×