غزل شماره ۱۰۹: دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

غزل شماره ۱۰۹: دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رمیده

آهوروشی کبک خرامی نفرستاد

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست

وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- زمانی طولانی می گذرد که محبوبم برایم پیامی نفرستاده، سلامی ننوشته و نامه ای گسیل نکرده است.

۲- اگر چه تاکنون صد نامه برایش فرستاده ام اما آن فرمانروای سواران، قاصدی به سویم نفرستاده و سلامی نرسانده است.

۳- او به سوی من دیوانه خو و از عقل دور مانده، پیکی آهو رفتار و تیزگام نفرستاد.

۴- او می دانست که مرغ دل از دستم فرار می کند، با این همه از آن خط زیبای به هم پیوسته اش، دامی برای دلم بوجود نیاورد.

۵- فریاد از آن ساقی شیرین لب سرمستم باد که با وجودی که می دانست خمار آلوده ام اما ساغری شراب برایم نفرستاد.

۶- هر چند که ادعا کردم من صاحب کرامات و مقاماتی در سلوک هستم، اما او هیچ خبری از هیچ جا برایم نیاورد.

۷- حافظ تو در حفظ ادب بکوش زیرا که قابل سرزنش نیست اگر پادشاهی برای غلامی، پیامی نفرستاد.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست به شخص بلند مرتبه ای ابراز علاقه می کنی و او با آنکه از حال تو باخبر است هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. بیهوده منتظر پاسخ نمان و لاف بیهوده نزن، زیرا بین شما دو نفر فاصله بسیاری است و او تو را هم شأن خود نمی داند و تو توقع بی جایی از او داری.

تفسیر دوم فال

مدتی است منتظر رسیدن جوابی هستید و این انتظار شما را خسته و بی صبر کرده است. دروغ و نیرنگ شما را از رسیدن به اهداف دور خواهد کرد، برای رسیدن به آن چه شدیدا در طلبش هستید هرگز از راه دروغ و ریاکاری وارد نشوید.

برای موفقیت و رسیدن به مراد دل صبر و حوصله زیادی لازم است. قرض ها به زودی ادا می شود و خبرهای خوشی از مسافرتان خواهد رسید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. لعیا ۶ تیر ۱۳۹۸

    ای کاش این آقا که می خواند باریتم و کمی تند تر می خواند

×