شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما با تفسیر و معنی کامل

شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما با تفسیر و معنی کامل

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۱۰: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

١- پیر ما، شب پیش، از مسجد به میخانه رفت. ای رفیقان راه، پس از این چاره ما چیست؟

۲- ما که مرید پیر خود هستیم چگونه رو به قبله آوریم در حالی که او سوی خانه میفروش رو می کند؟

۳- در میخانه، ما نیز با پیرمان هم منزل می شویم زیرا که تقدیر ما را از روز ازل چنین رقم زده اند.

۴- اگر عقل آگه شود که دل در بند زلف یار چه خوش است، عاقلان نیز به دنبال زنجير جنون ما خود را دیوانه می کنند.

۵- چهره زیبای تو، نشانه ای از حسن را بر ما آشکار کرد، به همین سبب در سخنان ما، جز از خوبی و لطف تو، تفسیری نمی شود.

۶- آیا سوز شبگیر سینه ما و آه آتشناک ما، شبی در دل سنگ تو اثر خواهد کرد؟

۷۔ حافظ خاموش باش و بر جان خود رحم کن و از تیر آه ما بپرهیز زیرا این آه، از فلک نیز می گذرد.

تفسیر اول فال

آن کسی که تو انتظارش را می کشیدی به راهی خلاف انتظار تو رفته است و کنون تو مستأصل و حیران شده ای. تو هم همان راهی را انتخاب کن که او برگزیده، زیرا کامیابی و صلاح تو در آن است، پس تردید مکن که اگر در این راه تلاش کنی زندگیت شیرین و گوارا خواهد شد. فقط توجه داشته باش که هرگز کاری نکنی که آه کسی دامانت را بگیرد.

تفسیر دوم فال

مسیری که انتخاب کرده اید درست است و شما را به مقصد خواهد رساند. بی گدار به آب نزنید و قبل از هر تصمیمی خوب فکر کنید تا در ادامه راه موفق باشید.

به زودی وارد گروهی می شوید که حضورتان در آن جا برای آینده شما خوب است و سرنوشت شما را در جهت مثبت تغییر خواهد داد.

تقوای خداوند را پیشه کنید و به او توکل کنید تا از مشکلات رهایی پیدا کرده و از هر آسیب پنهان و پیدایی در امان بمانید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×