غزل شماره ۱۱۱: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

غزل شماره ۱۱۱: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همه نقش در آیینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید

کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

هر که در دایره گردش ایام افتاد

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی

کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت

کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است

این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد

صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی

زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آنگاه که پر تو چهره تو بر شیشه جام افتاد، عارف از لرزش شراب، به طمع خام وصال افتاد.

۲- زمانی که زیبایی چهره تو، تنها یک جلوه بر آینه انداخت، این همه تصویر در آئینه خیالات موهوم افتاد.

۳- این همه عکس که در شراب افتاده و نقش های متضادی دارد تنها انعکاس یک فروغ از چهره ساقی است که در جام افتاده است.

۴- غیرت و حمیت عشق، زبان همه برگزیدگان را برید اما معلوم نیست که سر غم عشق او چگونه در دهان مردم افتاد.

۵- من به اراده خودم از مسجد به میخانه نرفتم بلکه این تقدیر من از روز ازل نتیجه اش و سرانجامش معلوم بود.

۶- هر آنکس داخل دایره گردش زمانه می افتد چه می تواند بکند جز آنکه چون پرگار، به چرخیدن ادامه ندهد.

۷- دل که در چاه زنخ تو افتاده بود به خم گیسوی تو آویخت، افسوس که از چاله ای کوچک چگونه به دام افتاد.

۸- ای خواجه اینگونه شد که تو مرا در صومعه هرگز دوباره باز نمی بینی زیرا سروکارم با روی ساقی و لب جام شراب افتاده است.

۹- باید که رقص کنان به زیر شمشیر غم عشق او رفت زیرا آنکس که به دست او کشته شد، عاقبتی خوش خواهد یافت.

۱۰- یار هر لحظه با من دلسوخته، نظر لطف دیگری دارد، ببین که این گدا چگونه شایسته بخشش او شده است.

۱۱- تمامی صوفیان، باده نوش و زیباپسند هستند اما از میان آنها تنها حافظ دلسوخته بدنام شده است.
 

تفسیر اول فال

فرصتی به تو روی می آورد که با توجه به موقعیت فعلی ات هیچ توقع آن را نداشتی. حالا همه چیز بستگی به خودت دارد. اگر می خواهی به فرجامی نیک برسی، باید در این راه از جان و دل مایه بگذاری، زیرا این راهی است پرخطر که مشقات و رنجهای فراوان دارد. از حرف بیهوده مردم نترس و با اطمینان قدم به جلو بگذار که موفقیتت حتمی است. ضمن آنکه از انجام کارهای روزانه خود غافل مشو چه گردش ایام همیشگی است و باید با آن گشت.

تفسیر دوم فال

ظاهربینی عاقبت خوبی برایتان ندارد. مراقب باشید که مورد سواستفاده دیگران قرار نگیرید. شکست و اوضاع نابسامان نتیجه غرور و عجول بودن شماست، در کارها با افراد باتجربه و دانا مشورت کنید تا نتیجه خوبی بگیرید.

بسیار مهربان هستید و از محبت به دیگران دریغ نمی کنید، این خوب است اما ساده لوح نباشید و بدانید هرکسی ارزش دلسوزی را ندارد. با آینده نگری و هوشیاری و امید به خداوند متعال می توانید از مشکلات و سختی ها عبور کرده و شکست را به پیروزی تبدیل کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×