غزل شماره ۱۱۳: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

غزل شماره ۱۱۳: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

که تاب من به جهان طره فلانی داد

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب

به مومیایی لطف توام نشانی داد

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

که دست دادش و یاری ناتوانی داد

برو معالجه خود کن ای نصیحتگو

شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت

دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیشب بنفشه، با گل سرخ سخن می گفت و نشانی درستی داد که زلف فلان کس (یار) مرا در جهان به تب و تاب انداخت.

۲- دلم گنجینه اسرار زیادی بود اما دست تقدیر و سرنوشت در آن را بست و کلیدش را به محبوبی دلستان سپرد.

٣- من به آستانه تو، شکسته و خمیده آمدم زیرا که طبيب، داروی شکستگی مرا، مهربانی تو دانست.

۴- آنکس که دست عدل و بخشش او به ناتوانی یاری رساند امید که بدنی سالم، دلی شاد و خاطری آسوده داشته باشد.

۵- ای نصیحتگر، برو خود را معالجه کن، شراب و زیباروی شیرین کار، به چه کس زیان می رساند.

۶- یارم از برابر من در مانده، گذشت و با مراقبان خود گفت: افسوس بر حافظ بیچاره که چه سخت جان داد.
 

تفسیر اول فال

مدتها بود که دلت همچون صندوقچه ای در بسته بود. اما دست قضا دلستانی را در سر راهت قرار داد. بزودی از جانب او نشانه ای بسیار نیکو دریافت میکنی که احساس او را نسبت به تو عیان می سازد. اگر می خواهی خدا در این راه به تو کمک کند از کمک کردن به افتادگان و گرفتن دست ناتوانان دریغ مکن و از کاری که به کسی زیان می رساند دوری کن.

تفسیر دوم فال

دچار غم و غصه شده و امید خود را از دست داده اید. با دل پاک و نیت خالص به سمت خداوند بازگردید و همه چیز را به او بسپارید. هرکسی محرم راز دل نیست، اسرار خود را برای نامحرم فاش نکنید.

دوستان واقعی را از دشمنان دوست نما بشناسید. نیتی در دل دارید که عملی کردن آن نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت. به زودی درهای بسته باز می شود و به مراد دل خود خواهید رسید.

زمانی که در اوج موفقیت هستید هوشیاری خود را حفظ کرده و مراقب مکر حریفان و رقیبان باشید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×