غزل شماره ۱۱۴: همای اوج سعادت به دام ما افتد

غزل شماره ۱۱۴: همای اوج سعادت به دام ما افتد

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

شبی که ماه مراد از افق شود طالع

بود که پرتو نوری به بام ما افتد

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

کی اتفاق مجال سلام ما افتد

چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم

که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز

کز این شکار فراوان به دام ما افتد

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ

نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- هما نیز از اوج سعادت خود به دام ما می افتد اگر تو از برابر جایگاه ما گذر کنی.

۲- اگر از چهره تو، پرتوی به جام ما بیفتد، من چون حباب، از شادمانی کلاه خود را خواهم انداخت.

۳- آنگاه که ماه آرزوهایم از افق طلوع کند آیا می شود که پرتویی از نورش به بام ما افتد؟

۴- وقتی که باد نمی تواند با بارگاه تو راه یابد چگونه می توانم اجازه و فرصت سلامی داشته باشم؟

۵- زمانی که جانم فدای لبت شد با خود گمان می کردم که قطره ای از آب گوارای لبت به دهان ما افتاد.

۶- تصویر و خیال گیسوی تو به من گفت که جانت را وسیله قرار مده زیرا که بسیاری چون تو شکار دام ما شده است.

۷- با ناامیدی از این درگاه دور مشو و فالی بزن شاید که قرعه بخت و اقبال به نام ما درآید.

۸- هرگاه که حافظ از خاک کوی تو سخنی بگوید، بوی خوشی از بوستان جانش به مشام ما میرسد.
 

تفسیر اول فال

همای سعادت در انتظار شماست. بیش از این او را معطل مکن زیرا به هر کسی چنین موقعیتی روی نمی کند ولی بدان که در این راه رقیبان بسیاری وجود دارند پس تو باید با سعی و تلاش چندین برابر رقیبان را از صحنه بیرون کنی تا بتوانی به مقصود خود برسی. هرگز ناامید مشو که امید چراغ راه توست.

تفسیر دوم فال

اگر نیت فال شما رسیدن به مقام و ثروت است، مژده بر شما که به زودی به مقصود خود خواهید رسید و مقام بالا نصیب شما خواهد شد.

آن چه می خواهید با صدای بلند بگویید تا دیگران آن را بشنوند و وسیله ای شوند تا به نتیجه برسید. مشکلات و سختی ها باعث می شود قدر روزهای خوش را بدانید، به زودی از رنج و مشکلات رها می شوید و نیتی که در ذهن دارید عملی می شود.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×