غزل شماره ۱۱۸: آن کس که به دست جام دارد

غزل شماره ۱۱۸: آن کس که به دست جام دارد

آن کس که به دست جام دارد

سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او یافت

در میکده جو که جام دارد

سررشته جان به جام بگذار

کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست

در دور کسی که کام دارد

نرگس همه شیوه‌های مستی

از چشم خوشت به وام دارد

ذکر رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

بر سینه ریش دردمندان

لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان

حسن تو دو صد غلام دارد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آنکسی که جام معرفت در دست دارد، پادشاهی و شکوه جمشید جاودانه از آن اوست.

۲- آن آب حیاتی را که خضر، زندگانی جاوید از آن یافت در میخانه جستجو کن زیرا که در قدح است.

٣- زمام حیات خود را به جام شراب واگذار کن زیرا رشته زندگی بواسطه آن، در نظم و ترتیب است.

۴- ما ملازم شراب هستیم و زاهدان با پرهیزکاری همراهند، تا ببینیم که یار، به کدام سو میل دارد.

۵- در این زمانه، کسی کامروا است که از لب تو ای ساقی، بهره مند است.

۶- نرگس تمام آداب مستی را از چشمان زیبای تو قرض گرفته است.

۷- برای دل من، یاد آوری چهره و گیسوی تو، چون دعای صبح و شام است که بر لب دارد.

۸- لبان لعل تو بر سینه مجروح دردمندان عشقت، همیشه نمک حسرت می افشاند.

9- ای جانان من، در چاه زنخدان تو، چون حافظ، صد غلام اسير زیبایی هستند.
 

تفسیر اول فال

عقل و اندیشه بزرگترین موهبتی است که خدا در اختیار انسان نهاده است و با استفاده از این نعمت انسان به قله کامیابی و سعادت خواهد رسید. به جای آنکه عمر گرانبها را مصروف کم و زیاد دنیا کنی از عقل و اندیشه خود استفاده کن تا به تمام آرزوهایی که فکر میکنی دست نیافتنی است دست یابی و بدان که آینده از آن توست.

تفسیر دوم فال

خداوند همراه بندگان پاک و خالصش است. برای رسیدن به موفقیت های مالی و معنوی به درگاه خداوند بروید و هر آنچه می خواهید از او طلب کنید که ناامید نخواهید شد.

مدتی است از معشوق خبری ندارید، در آینده نزدیک به مراد دل خواهید رسید. از رقیبانی که سر راه تان هستند غافل نشوید و غرور و ریاکاری را کنار بگذارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×