غزل ساقی به نور باده برافروز جام ما با تفسیر و معنی کامل

غزل ساقی به نور باده برافروز جام ما با تفسیر و معنی کامل

ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری

زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری

خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما

حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

دریای اخضر فلک و کشتی هلال

هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما

۱- ای ساقی، با روشنی باده ات. جام ما را برافروز و ای مطرب بخوان که جهان به کام ما شد.

٢- ما عکس چهره محبوب را در پیاله شراب دیده ایم، ای کسی که از لذت باده گساری همیشگی ما بی خبری.

۳- آنکس که دلش به عشق زنده شد، هرگز نخواهد مرد، بر دفتر گیتی، بقای ما ثبت شده است.

۴- کرشمه و ناز بلند بالایان تا جایی خواهد بود که معشوق بلند قامت ما، خود را نشان نداده باشد.

۵- ای باد اگر از مجلس و گلشن دوستان می گذری، توجه کن که پیام ما را به محبوب ما برسانی ...

۶- و به او بگویی که چرا به عمد، نام ما را فراموش می کنی؟ زمانی می رسد که دیگر نامی از ما نخواهد ماند.

۷- مستی و خماری، پسندیده چشمان زیبای دلبند ماست، از آن روست که سررشته اختیار ما را به دست مستی سپرده اند.

۸- می ترسم که روز رستاخیز، نان حلال شیخ بر آب حرامی (شراب) که ما می خوریم، فضیلت و برتری نداشته باشد.

۹- حافظ، قطره اشکی از چشم بیفشان شاید که مرغ وصل، قصد دام ما را کند و بر ما رحم آرد.

۱۰- دریای نیلگون آسمان و کشتی ماه نو، در نعمتهای حاجی قوام الدین، غرق شده اند.


 حاجی قوام الدین حسن تمناجی، وزیر اعظم شیخ ابواسحاق اینجو که در ۷۵۴ ق، وفات یافت و حافظ به وی ارادت داشت.

تفسیر اول فال

به زودی به مراد و مطلب خود خواهی رسید و جهان به کامت خواهد شد. از یک دوست پیامی دریافت خواهی کرد که شادمانت می کند. به خاطر عشق و صداقتی که در دل داری بلند آوازه می شوی. نگران آینده نباش و قدم از راه راست بیرون نگذار تا از نعمتهای بی پایان خداوندی بهره مند شوی.

تفسیر دوم فال

دل بستن به دنیا و خوشی های زودگذر آن چیزی جز ناامیدی به همراه ندارد. از روزهایی که در پیش دارید هراس نداشته باشید، روزهای خوبی در آینده در انتظار شماست.

به مردم عشق بورز و با مهربانی رفتار کن، که عشق و محبت کلید رسیدن به آرزوهای دلتان است. به زودی زیارتی نصیب شما خواهد شد و برکت و نعمت به زندگی تان سرازیر خواهد شد.

وصال یار نزدیک است.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×