غزل شماره ۱۲۵: شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

غزل شماره ۱۲۵: شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد

چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب

که به امید تو خوش آب روانی دارد

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا

نه سواریست که در دست عنانی دارد

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

خم ابروی تو در صنعت تیراندازی

برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای

هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- زیبارو کسی نیست که گیسوانی مشکین و کمری باریک دارد، غلام مهر کسی باش که لطيفه ای از حسن دارد.
۲- گرچه راه و رسم فرشته و پری نیکو و دلپذیر است ولی خوبی و نیکویی همان است که معشوق دارد.
٣- ای زیباروی خندان، به چشمه چشم من عنایتی داشته باش زیرا که به امید تو سرشكش روان است.
۴- هیچ کس نمی تواند گوی زیبایی و حسن را از تو ببرد و حتی خورشید نیز با آن همه جلوه اش، سواری نیست که در دست عنان اختیار داشته باشد.
۵- كلام من آرامش بخش دل تو شد تا بالاخره آن را پذیرفتی، بله گفتار عاشقانه، شیوه خاصی دارد.
۶- خم ابروی تو در شیوه تیراندازی خود، بر هر کمانداری چیره شده است.
۷- به یقین، هر کسی در مسیر عشق، محرم راز نخواهد بود و هر سالکی به اندازه اندیشه خود، از عشق گمان و تصویری دارد.
۸- نزد ساکنان میخانه عشق، از کرامات خود دم مزن زیرا هر سخن، زمانی و هر نکته لطیفی، مکانی خاص برای گفتن دارد.
۹- مرغ هوشیار در سبزه زاری که پس از بهار، خزانی دارد، خیمه ی اقامت نمی زند.
۱۰- به مدعی بگو که با لطیفه ها و معماهای خود به حافظ فخر نفروشد زیرا قلم او زبانی شیوا و بیانی بلیغ دارد.
 

تفسیر اول فال

در انتخاب یار دقت بسیار کن و به کسی دل ببند که انسانی واقعی است. به دنبال سیرت نیکو باش که صورت نیگرو فناشدنی است. در گفتار و کردار خود دقت کن و هر چیز را در وقت و جای خودش بازگو نما . اکنون که فرصت داری به فکر آینده باش چون تا چشم بر هم بزنی بهار عمر به خزان تبدیل شده و تو هیچ توشه ای بر نگرفته ای.

تفسیر دوم فال

خودتان را اسیر صورت و ظاهر خوشی های دنیا نکنید. بسیاری از ظواهر صرفا پوسته زیبا هستند و چیزی که در دل پوسته قرار دارد ممکن است به زیبایی ظاهرش نباشد. فریب آن را نخورید و به جای صورت در پی سیرت باشید و باطن را زیبا کنید.

هر کسی محرم اسرار نیست، در انتخاب مشاور دقت کنید و راز پنهان دل را به نااهل نگویید. کبر و غرور عاقبت خوبی برایتان نخواهد داشت. توصیه های دوستان شفیق را آویزه گوش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×