غزل شماره ۱۲۶: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

غزل شماره ۱۲۶: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم

یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

دردا که این معما شرح و بیان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد

چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت

بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

مست است و در حق او کس این گمان ندارد

احوال گنج قارون کایام داد بر باد

در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان

کان شوخ سربریده بند زبان ندارد

کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ

زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- جان بدون دیدار چهره یار، میل و رغبتی به این دنیا ندارد و هر کس که جانانی ندارد بدرستی که جانی ندارد.

۲- من نشان و اثری از آن دلربای خود در هیچ کس ندیدم، حال یا من خبری از آن ندارم و یا او خود نشانی خاص ندارد.

۳- در راه عشق، هر قطره شبنم، گویی صد دریا آتش است، افسوس که این سخن پوشیده، بیش از این شرح و تفصیلی ندارد.

۴- سر منزل آسودگی را نمی توان از دست داد و ترک کرد پس ای ساربان، بار را فروانداز زیرا این راهی که می رویم، پایان و نهایتی ندارد.

۵- پیرانی که چون چنگ، قامتی خمیده دارند تو را به خوشگذرانی دعوت می کنند، نصیحت آنها را به گوش بگیر زیرا ضرری نمی بینی.

۶- ای دل، آئین زیرکی را از محتسب بیاموز زیرا در حالی که مست است کسی در حق او این شک و گمان را ندارد.

۷- در گوش دل خود، داستان گنج قارون را که زمانه بر باد داد، برگو تا زر و سیم پنهان نکند.

۸- حتی اگر شمع، حریف تو باشد، اسرارت را از او پنهان کن زیرا او گستاخی است که سر از تنش جدا شده و زبانش، بندی ندارد و سرّت را برملا می سازد.

۹- هیچ کس در دنیا، غلام و بنده ای چون حافظ ندارد و علت هم این است که هیچ کس، پادشاهی بزرگوار چون تو ندارد.
 

تفسیر اول فال

زندگی بی عشق تنها زنده بودن است و هر کسی که عشقی در سر ندارد زندگی هم ندارد. از خوشی های زندگی لذت ببر. به پند و نصایح بزرگان گوش جان بسپار که برایت سودآور و بی ضرر است. فکر زیادہ طلبی مال دنیا را از سر بیرون کن که مال هر قدر زیاد هم که باشد، تمام شدنی است. قصه گنج قارون بهترنی گواه بر این مدعاست.

تفسیر دوم فال

ناامیدی بدترین انتخابی است که در شرایط سخت زندگی می توانید داشته باشید! زندگی خوشی و ناخوشی دارد و از روزهای سخت گریزی نیست. از رحمت خداوند ناامید نشوید که همیشه همراه شماست.

هوشیار باشید و بیشتر دقت کنید تا مال از دست رفته را دوباره به دست آورید. فاش کردن اسرار دل نزد افراد نامحرم چیزی جز پشیمانی برای شما نخواهد داشت.

برای رسیدن به مراد دل لازم است با فرد باتجربه و دلسوز مشورت کنید تا به موفقیت برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×