غزل شماره ۱۲۸: نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

غزل شماره ۱۲۸: نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش

عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او

اگر امروز نبرده‌ست که فردا ببرد

در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم

بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

جام مینایی می سد ره تنگ دلیست

منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است

هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در این شهر زیبارویی که دل ما را ببرد پیدا نمی کنم، اگر بختم یاری دهد. از این شهر، رخت برخواهم بست و خواهم رفت. 

۲- حریفی که نیکو و سرمست باشد کجاست که پیش سخاوت وی، عاشق دلسوخته، از آرزویش، سخنی به میان آورد.

 ٣- ای باغبان، تو را از پاییز عمر نا آگاه می بینم، افسوس بر آن زمانی که باد خزانی، گل زیبای حسن تو را با خود ببرد و نابود سازد.

۴- سارق و دزد زمانه نخوابیده و بیدار است پس از دشمنی او خود را أسوده مپندار زیرا اگر امروز سرمایه حیات تو را نبرده، فردا خواهد برد. 

۵- من در خیال خود با این همه عروسک (شعر) بازی می کنم شاید که صاحب نظری پیدا شود و خواستار تماشای آنان شود.

 ۶- علم و دانشی که طی چهل سال زندگی، دلم جمع کرد، می ترسم که ناگاه آن چشمان خمار به تاراج ببرد.

۷ - اگر بانگ و آواز گاو سامری بلند شد فریب مخور، سامری توان آن را ندارد که بر ید بیضای موسی، غلبه کند.

۸- ساغر لاجوردی باده، مانع ورود دلتنگی است، پس آن را از دست مگذار وگرنه سیل اندوه تو را با خود می برد. 

٩- اگر چه کمانداران رهزن در راه پر خطر عشق پنهان شده اند اما هرکس که آگاهانه در این راه قدم بگذارد، از دشمنان پیشی خواهد گرفت. 

۱۰۔ حافظ اگر کرشمه مستانه یار، جانت را بطلبد، خانه دل را از غیر خالی گردان و بگذار که او جانت را با خود ببرد.
 

تفسیر اول فال

به دنبال یک خیال خام قصد ترک وطن خود را داری. کمی عاقلانه تر فکر کن و به عاقبت کار خود بیندیش و بدان کاری که قصد انجامش را داری عاقبت خوشی ندارد و فرجام آن جز پشیمانی و غم چیزی نخواهد بود. با اندکی دوراندیشی و تفکر می توانی بهترین راه را انتخاب کنی و از رقبا و دشمنان خود پیشی بگیری.
 

تفسیر دوم فال

همواره چشم به کمک دیگران می دوزید و منتظر هستید تا با یاری آن ها در کارها موفق شوید. دچار سرگردانی شده اید اما بهتر است برای حل مشکلات و پیدا کردن راه درست از استعدادهای ذاتی خود بهره گیرید.

به خداوند توکل کنید و از او یاری بجویید که در همه حال مراقب بندگان خویش می باشد. دلتنگی ها برطرف خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×