غزل شماره ۱۳۱: بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

غزل شماره ۱۳۱: بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی


۱- عجله کن که چرخ غارتگر، خوان روزه را برچید و به یغما برد. و هلال ماه نو و عید نیز به گردش ساغر فرمان داد. 

 ۲- آنکسی ثواب و اجر روزه و حج پذیرفته خود را خواهد برد که خاک در میخانه عشق را زیارت کرده باشد.

 ۳- جایگاه واقعی من، گوشه میخانه است، خدا به آن کسی که میخانه را بنا نهاد، خير دهد.

۴- قیمت می چون لعل چیست؟ گوهر خرد، بشتاب که کسی سود می برد که این تجارت را انجام دهد.

 ۵ - کسی می تواند در محراب آبروی جانان نماز بگزارد که وضو با خون جگر گرفته باشد.

۶- فریاد از آن چشمان فسونگر پیر شهر که از سر حقارت به میگساران کهنه کار نگریست.

 ۷- به چهره یار نگاه کن و سپاسگزار چشمانت باش زیرا که تنها شخص کارآزموده، نگاهی از سر بینش و آگاهی به بار می اندازد. 

۸- هر سخن عشق را از حافظ بشنو نه از واعظ شهر، گر چه او در سخنان خود، تکلف و صنعت بسیار بکار می گیرد.

تفسیر اول فال

سعادت و خوشبختی چون هلال ماه نو به زندگیت سرک خواهد کشید. خداوند برکات و نعمات خود را شامل حالت خواهد نمود. قصد انجام معامله ای را داری. هرچه سریعتر اقدام کن که گرچه بهای سنگینی را در این معامله باید پرداخت کنی اما بدان که حاصل آن سود سرشاری است که نصیب تو خواهد شد. به حرفهای دیگران اعتنا نکن و کار خود را انجام بده.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به مقصود نیاز به از خود گذشتن و فداکاری است. برکت به کسب و کارتان سرازیر می شود و سود هنگفتی به دست خواهید آورد. از دغل بازی و فریب مردم دوری کنید و در تجارت تقوی پیشه کنید تا روزی پربرکتی داشته باشید.

دیگران را تحقیر نکنید و با احترام رفتار کنید، در بندگی خداوند کوشا باشید تا در مقام و عزت باقی بمانید. زیارت خانه خدا در پیش است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×