غزل شماره ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

غزل شماره ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان

دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

زآنچ آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست

غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- صوفی پشمینه پوش، دام تزویر خود را پهن و سر حقه شعبده بازی خود را باز کرد. او مکر و فریب خود را با چرخ مکار آغاز کرد. 

۲- نیرنگ و بازی روزگار، آن صوفی را رسوا خواهد کرد زیرا که او به عارف رازدان، جادو و افسون خود را عرضه کرد.

 ٣- ساقی شتاب کن زیرا که زیبای خوش قامت خرقه پوشان و صوفیان، بار دیگر به جلوه گری آمد و کرشمه و ناز آغاز کرد. 

۴- این رامشگر از کجاست که ابتدا نغمه عراق نواخت و سپس به دستگاه حجاز پرداخت. 

۵- ای دل شتاب کن تا بخاطر دست درازی و کردار ناپسندمان و کوته آستینی خود به خدا پناه ببریم.

۶- دورویی و تزویر مکن زیرا که هر کس که عشق واقعی نداشت، آن عشق، در عالم حقیقت و معنی را به روی دل او بست.

۷- روز قیامت که پیشگاه حقیقت و راستی آشکار شود، آن سالکی که عمل واقعی انجام نداد و به دروغ و مجاز کاری کرد، شرمنده خواهد شد. 

۸- ای کبک خوشخرام، کجا می روی؟ کمی صبر کن و فریب گربه زاهد که نماز می خواند را مخور

۹- حافظ، وارستگان و رندان را سرزنش مکن زیرا خداوند از روز نخست خلقت ما را از زهد ریاکارانه، بی نیاز کرد.
 

تفسیر اول فال

تو انسانی ساده دل و پاک هستی اما به دام مکر و حیله بداندیشان گرفتار آمده ای. به امید خدا آنکه تو را در این دام انداخت به زودی رسوا خواهد شد و حاصلی جز شرمندگی نخواهد برد. گرچه دست تو از گرفتن انتقام کوتاه است ولی بدان که خدا بهترین انتقام گیرنده است و هیچ جرمی در نزد او بی کیفر و مجازات نمی ماند.

تفسیر دوم فال

با فرد حیله گر و شیادی آشنا شده اید که قصد دوستی و از راه به در کردن شما را دارد، بهتر است از همین جا راه خود را از او جدا کنید که فریب و حیله عاقبت خوبی برای شما نخواهد داشت. از شر وسوسه های شیطان به خداوند پناه ببرید.

از بیان حقیقت نترسید و به خداوند توکل کنید. به خانواده بیشتر توجه کرده و عشق و مهربانی خود را نثار آن ها کنید تا آرامشی که دنبالش هستید را به دست آورید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×