غزل شماره ۱۳۵: چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

غزل شماره ۱۳۵: چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد

بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن

که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل

فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- چون باد به قصد رسیدن به کوی یار سرعت خواهم گرفت و نفس خویش را با بوی خوش او، خوشبو و عطرآگین خواهم کرد.

۲- زندگی ام بی شراب و معشوق به بیهوده میگذرد، دیگر بیکارگی بس است، پس از این به کار خوردن می و عشق ورزی خواهم پرداخت. 

۳- هر نام نیک و حیثیتی که از واسطه دین و دانشم آموختم، نثار خاک پای معشوقم خواهم کرد. 

۴- برای من همچون خورشید بامدادی که، عشق او روشن و مشخص است و می دانم که عمر من در این مشغله صرف خواهد شد. 

۵- به یاد چشمان مست تو، خود را مست و خراب خواهم کرد و بنای پیمان دیرینه خود را که در ازل با تو بستم، استوار خواهم ساخت. 

۶- عباد صبا کجاست تا این جان به خون آغشته و سرخ چون گل خود را فدای بوی خوش گیسوی یار کنم؟ 

۷- دورویی و ریا کاری، به دل حافظ صفا و روشنی نخواهد بخشید پس شیوه وارستگی و عشق ورزی را بر خواهم گزید.
 

تفسیر اول فال

تصمیم به انجام کاری گرفته ای که راهی بس دشوار دارد که در این راه باید هر آنچه که داری در طبق اخلاص بگذاری و تمام سعی و توانت را به کارگیری. اگر از گذر عمر تاکنون راضی نبوده ای و واقعا قصد تغییر مسیر در زندگیت را داری امروز بهتر از فرداست زیرا این راه تو را به سعادت و نیکبختی دنیوی و اخروی خواهد رساند.

تفسیر دوم فال

از فرصت هایی که دارید خوب استفاده کنید و روزهای عمر را به بطالت نگذرانید که این ایام هرگز برنمی گردد. تنبلی را کنار گذاشته و عهدی که با پروردگار بسته اید به یاد آورید.

جهان بی عشق پوچ و تکراریست، دلتان را با عشق صفا دهید. از همه تلاش خود برای انجام کارهای مهم استفاده کنید تا به مقصود رسیده و طعم موفقیت را بچشید. ایمان به خدا را سرلوحه کارهای خود قرار دهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×