غزل شماره ۱۴۱: دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

غزل شماره ۱۴۱: دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار

طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

آن که پرنقش زد این دایره مینایی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دوستان، شراب از پنهان شدن در خم توبه کرد، به سوی نهی کننده رفت و اجازه رفتن به مجلس بزم را گرفت. 

۲- شراب از پرده خم بیرون آمد، عرق او را پاک کنید تا حریفان مجلس نگویند که ما را ترک کرده است. 

٣- ای دل به من مژدگانی بده زیرا که رامشگر عشق، نغمه ای مستانه زد و خمار آلودگی ما را درمان کرد.

۴- آنچه که شراب انگوری با دلق پارسایان کرد نه تنها با هفت بار شستن که با صد بار در آتش سوختن هم از بین نخواهد رفت. 

۵- غنچه نهال وصال من از نسیم معشوق، شکفت، مرغ خوش آواز از برگ گل سرخ به نشاط در آمد. 

۶- حافظ، فروتنی و افتادگی را از دست مده زیرا که حسود، مال و آبرو و دل و دین خود را به سبب غرور از دست داد.
 

تفسیر اول فال

به خواست خدا گره از کارهایت گشوده شده و چاره کار به دست آمده. تمام کارها بروفق مرادت پیش می رود و به زودی مژده وصل و نیکبختی به گوشت خواهد رسید. اکنون که در راه پیشرفت و کامیابی قدم بر می داری تواضع خود را از دست مده چرا که فرد مغرور هرگز پیشرفت نخواهد کرد و به جایی نخواهد رسید.

تفسیر دوم فال

از شکست خوردن ناامید نشوید، زیرا وقتی با وجود تلاش و توکل به خداوند، در کاری موفق نمی شوید حتما خیر و صلاحی در آن بوده که شما از آن آگاه نیستید. صبوری پیشه کنید.

به تازگی دوست شما در حق شما کم لطفی کرده اما بدانید او در مورد این مسئله مقصر نبوده، فردی سعی می کند بین شما جدایی بیندازد، مراقب باشید تا ضربه های او کارساز نباشد.

از یاد خداوند غافل نشوید و به او توکل کنید تا تحمل سختی و شکست راحت تر شود. از تجربه فرد با تجربه و آگاه استفاده کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×