غزل شماره ۱۴۲: دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

غزل شماره ۱۴۲: دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید

تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق

راه مستانه زد و چاره مخموری کرد

نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود

آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد

غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت

مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد

حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود

عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- سالها دل من خواستار جام جم بود و در حالی که خود آن را داشت، از اغیار خواهان آن بود.

۲- دل، آن گوهری را که از صدف هستی و جهان بیرون است از گمشدگان آواره کنار دریا، می طلبید.

 ٣- دیشب مشکل خود را به پیر میخانه گفتم زیرا که او با بصیرت و دانایی، این معما و مشکل را حل می کند. 

۴- من او را خوش و خندان در حالی که ساغری باده در دست داشت دیدم در حالی که در آئینه شراب، همه چیز را میدید. 

۵- از او پرسیدم که خداوند حکیم، چه زمانی این جام جهان بین را به تو داد و او پاسخ داد آن زمانی که آسمان لاجوردی را می آفرید. 

۶- عاشقی در تمامی حالات، خدا یار و همراهش بود، اما او خدا را با دیده دل نمی دید و از دوری - بخاطر خدا ، بخاطر خدا - میگفت. 

۷- این همه افسونها و جادوهایی که خود، اینجا انجام میداد گویی سامری بود که پیش عصا و ید بیضای موسی، جادوگری می کرد. 

۸- پیر میخانه گفت آن یاری که سرش در بالای دار عزت یافت (منصور حلاج)، گناهش این بود که اسرار حق را آشکار و بیان می کرد.

 ۹- اگر فیض و بخشش جبرئیل دوباره مدد رساند، دیگران هم آنچه را که مسیحا می کرد، می توانستند انجام دهند. (زنده کردن مردگان).

 ۱۰- به او گفتم زنجیر گیسوان زیبارویان برای چیست و او گفت حافظ از دل دیوانه خود شکایت می کرد.
 

تفسیر اول فال

در جستجوی کیمیای سعادت نهایت تلاش خود را می کنی اما بدان که راه را اشتباه انتخاب کرده ای. آنچه تو به دنبال آن میگردی همین استعدادهای خدادادی است که در وجود تو نهفته شده است و باید آنها را شکوفا نمایی. چشم دل باز کن و توانایی های خود را بشناس و در راه کاربرد آنها از خدا مدد بجوی که او تو را یاری خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

به زودی درها برای شما باز می شود و به مقصود خود می رسید اما این ممکن است باعث غرور شما گردد، از کبر و غرور دوری کرده و ایمان خود را حفظ کنید. بخشش خوب است اما بی دلیل و بی اندازه جایز نیست.

دشمنان سعی می کنند باعث آزار شما شوند اما از طعنه آنان غم به دل راه نداده و به کاری که انجام می دهید ایمان داشته و ثابت قدم باشید.

بیشتر به خانواده بپردازید و سعی کنید در غم و ناراحتی آن ها سهیم شده و باری از دوش عزیزان خود بردارید. ملاقات مهمی خواهید داشت و قرض ادا می شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×