غزل شماره ۱۴۳: سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

غزل شماره ۱۴۳: سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد

بی دلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد

این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا

سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- آنگاه می توانی از راز نهان جام جم (دل پیر طریقت) آگاه شوی که خاک در میخانه عشق را سرمه چشمانت کنی.

 ۲- در زیر این سقف آسمان، بی باده و رامشگر سر مکن زیرا تنها با نغمه آن، می توانی غم را از دلت بیرون سازی.

۳- گل آرزوی تو زمانی پرده از رخ بر می دارد که چون نسیم سحرگاهی برای شکوفائی اش، تلاش کنی.

 ۴- گدایی و طلب بر در میخانه عشق، اکسیری شگفت است و اگر تو بتوانی این کار را بکنی (عرض نیاز) می توانی خاک بی ارزش را به طلا تبدیل کنی. 

۵- به قصد گام گذاشتن در طریق عشق اگر قدمی بگذاری و بتوانی این سفر را انجام دهی، سود زیادی خواهی کرد.

۶- تو که نمی توانی از این جهان مادی، بیرون بروی چگونه می توانی به سرای عالم معنا راه یابی؟

۷- اگر چه بر چهره معشوق نقاب و پرده ای نیفتاده است اما غبار و گرد آلایشها را باید از چشمانت پاک کنی تا بتوانی به او نظری بیندازی. 

۸- بشتاب که چاره لذت حضور و نظم کارها را تنها بافیض رساندن صاحبنظران می توانی دریابی

۹- اما تا زمانی که تو به لب معشوق و ساغر باده تمایل داری، امیدی نداشته باش که به کار دیگری بپردازی. 

۱۰- ای دل اگر که تو از پرتو هدایت آگاه شوی، چون شمعی شاد و خرم، می توانی سر خود را نثار کنی.

 ۱۱- اگر این نصیحت گرانبها را بشنوی، از راه اصلی رسیدن به حقیقت می توانی گذر کنی.
 

تفسیر اول فال

گل مراد تو شکفته خواهد شد اما به شرط آنکه صبر و تحمل بسیار داشته باشی و عزمت را جزم کنی و در راهی که انتخاب کرده ای قدم بگذاری. تصمیمت را عملی کن و طمع مکن که کاری بهتر از این پیدا نخواهی کرد. بی هیچ شک و تردید جلو برو که سعادت در انتظار توست.

تفسیر دوم فال

کلید رسیدن به موفقیت و مراد دل تکیه بر استعداد و تلاش خودتان و توکل بر پروردگار است. از تکیه کردن به دیگران برحذر باشید. فاصله زیادی تا رسیدن به سرمنزل مقصود ندارید اما لازم است از مشکلات و سختی ها عبور کنید تا به وصال یار برسید.

هرگز از کمک به کسانی که دست نیاز به سوی شما دراز کرده اند غافل نشوید. برای حل مشکلات تنها از خداوند یاری بجویید تا راه حل آن را به شما نشان دهد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×