غزل شماره ۱۴۵: چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

غزل شماره ۱۴۵: چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست

برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم

که حمله بر من درویش یک قبا آورد

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند

که التجا به در دولت شما آورد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- این دیگر چه مستی و از خود بیخودی است که به ما رو آورده است. ساقی چه کسی است و این باده مستی بخش را از کجا آورده است؟ 

۲- تو نیز اگر می توانی شرابی بدست آور و به دشت و صحرا برو زیرا که بلبل نغمه خوان، آهنگی خوش را آغاز کرده است.

٣- ای دل، همچون غنچه بسته، از کار گره خورده خود شکایت مکن زیرا که باد سحرگاهی همراه خود نسیم گره گشا آورده است.

۴- ورود گل سرخ و نسرین به باغ به خیر و خوشی باشد، چه بنفشه شاد و خرم آمد و یاسمن با خود صفا آورد. 

۵- باد صبا هنگامی که خبر خوشی می دهد چون هدهد، پیک سلیمان است که نوید شادی بخش از سوی سرزمین پرگل سبا می آورد.

۶- غمزه ساقی، درمان ضعف دل ما است پس سحر از زانوی غم بردار که طبيب آمده و داروی جان را با خود آورده است. 

۷- من بنده و غلام پیر میکده ام پس از من مرنج زیرا که ای شیخ تو به من وعده (شراب) دادی و او وعده تو را ادا کرد.

۸- من به آن غارتگر سپاه خوبان که چشمانی تنگ و باریک دارد فخر می کنم که بر من تهیدست یکتا جامه، حمله آورد.

۹- آسمان اینک به اختیار خود بندگی حافظ را می کند زیرا که او به آستانه دولت سرای شما، پناه آورده است.
 

تفسیر اول فال

دیگر از زندگی خود شکوه مکن چرا که به زودی کسی وارد زندگیت می شود. موقعیتی به تو روی می آورد که گره از کارهایت گشوده خواهد شد. مرهمی بر دردهایت می شود و درهای بسته به رویت باز خواهند شد و راه های تازه مقابلت قرار می گیرد و به سعادت و نیکبختی خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

نگران نباشید و غم و اندوه را از خود دور کنید که آخر و عاقبت کارها خوب خواهد بود. صبور باشید و از عجله کردن دست بردارید تا مشکلات حل شوند. به زودی خبر مسرت بخشی خواهید شنید به طوری که بیماری تان شفا پیدا می کند.

نذرتان را ادا کنید، عهد و پیمان خود را فراموش نکنید. به زودی در کار و بار و تحصیل شاهد موفقیت های بزرگی خواهید بود. در دوران خوشی از یاد خداوند غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×