غزل شماره ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

غزل شماره ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد

من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن

که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه

کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می‌آورد

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می‌فرمود اگر زنار می‌آورد

عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد

به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد

عجب می‌داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه

ولی منعش نمی‌کردم که صوفی وار می‌آورد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- باد سحر هنگام صبح، از گیسوی یار، بویی به سوی ما آورده و دل عاشق ما را با این بو، بر می انگیخت.

 ٢- من تصوير قامت یار را از باغ چشمانم ریشه کن کردم و دور ساختم زیرا هر گلی که از نهال غم بروید محنت و اندوه به بار می آورد.

۳- پر تو ماه رخسار او را از بام قصرش، آشکار می دیدم و اینکه خورشید از شرمساری او، روی در دیوار می کرد ( پنهان می شد). 

۴- من از ترس غارت عشق، دل پرخون خود را فروگذاشته و رها کردم اما عشق همچنان خون می ریخت و بدین راه و روش، خود را نشان می داد. 

۵- گاه و بیگاه با ترانه مطرب و سخن ساقی به راه عشق نرفتم زیرا که از آن راه دشوار و سخت، قاصد به سختی خبر می آورد. 

۶- تمامی بخشش و کرم معشوق از سر مهربانی و عطا بود حال چه ذکر سبحان الله را امر می کرد و چه دستور به پوشیدن زنار می داد.

۷- خداوند بر پیچ و خم ابروی یار بخشایش آورد گرچه ناتوان و زارم کرد اما گاه با ناز و کرشمه، برای این بیمار عشقش پیامی می فرستاد. 

۸- دیشب از باده نوشی حافظ در تعجب بودم اما او را از این کار منع نمی کردم زیرا که چون صوفیان بی ریا، باده مینوشید.
 

تفسیر اول فال

این رزوها کارهایی می کنی که از تو بعید است و همه را به تعجب واداشته ای. درست است که همه در مقابل تو سکوت کرده اند ولی واقعا نگران تو هستند. کمی به خود بیا و اینقدر بیهوده خودت و دیگران را عذاب نده. ادامه این روش بجز درد و رنج و عذاب برایت چیزی نخواهد داشت. دلهره ها و وسواسهای بیجا را از خود دور کن و از نعمتهایی که خدا در اختیارت نهاده استفاده نیکو ببر.

تفسیر دوم فال

همیشه قبل از هر کلام و نظری خوب فکر کنید که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. قصد شروع کاری دارید، لازم است ابتدا همه جوانب آن را سنجیده و اطلاعات کامل در مورد آن کسب کنید سپس در راه قدم بگذارید تا احتمال شکست را به حداقل برسانید.

مدتی است به خودتان قولی داده اید، قول خود را زیر پا نگذارید که دچار غم و اندوه خواهید شد. به زودی خبر خوبی دریافت می کنید. به خداوند توکل کنید و از افراد حسود و بدنظر دوری کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×