غزل شماره ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

غزل شماره ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

سر و دستار نداند که کدام اندازد

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر

بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ساقی اگر بخواهد اینچنین در ساغر، باده بریزد، عارفان و صاحبدلان را به نوشیدن همیشگی باده معرفت، بر می انگیزد.

 ٢- اگر او اینچنین زیر خم گیسوی خود، دانه خالش را پنهان سازد، چه بسا که مرغ عقل و خرد ما را به دام عشق خود اندازد.

 ٣- خوش به سعادت آن مستی که نمیداند در پای معشوق، سر خود را می بازد با دستار خود را می اندازد.

 ۴- زاهد ناپخته ای که باده و جام را ناپسند می دانست اگر به شراب تازه نگاهی بیندازد باتجربه و پخته خواهد شد. 

۵- برای بدست آوردن هنر، روز تلاش کن و در روشنایی روز، باده منوش زیرا که دل روشن چون آینه ات را دچار تیرگی و تاری خواهد کرد. 

۶- آن هنگام، زمان نوشیدن شراب تابناک چون بامداد است که شب بر گرد سراپرده بزرگ آسمان، حجاب غروب اندازد.

 ۷- مبادا که با محتسب شهر باده بنوشی زیرا که باده ات را می خورد و با سنگ، جام و ساغرت را می شکند. 

۸- ای حافظ اگر بخت و اقبالت، قرعه وصال تو را با آن زیباروی چون ماه تمام زد، سر فخر خود را از گوشه تاج خورشید بیرون آور.
 

تفسیر اول فال

هرکاری را در وقت و زمان مناسب خود انجام بده و از کسب علم و هنر غافل مشو که بهترین راه رسیدن به مقصود است. نیتی در سر داری که اگر آن را به انجام برسانی، به موفقیتهای بزرگی خواهی رسید اما در انتخاب همراهان خود دقت کن که بعضی از آنان نمک تو را خواهند خورد و نمکدان را خواهند شکست.

تفسیر دوم فال

به زودی موفقیت شامل حال شما می شود به طوری که اطرافیان هم می توانند از آثار مثبت این پیروزی بهره مند شوند. افراد حسود و بد دل قصد سنگ انداختن جلوی پای شما را دارند. به آزار و اذیت آن ها توجه نکنید و به تلاش خودتان ادامه دهید و همه چیز را به خداوند بسپارید.

زندگی خوبی خواهید داشت. بیمارتان شفا پیدا می کند و نقل مکان و تغییر شغل در شرف رخ دادن است. به تازگی رنجش خاطری در خانواده ایجاد شده، از خانواده خود دلجویی کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×