غزل شماره ۱۵۱: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

غزل شماره ۱۵۱: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی‌ارزد

به کوی می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرند

زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی‌ارزد

رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی‌ارزد

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد

چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

که شادی جهان گیری غم لشکر نمی‌ارزد

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر

که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- یک لحظه با غم زیستن، به اندازه تمام عالم هم ارزش ندارد، خرقه زهد ما را به قیمت باده بده که بیش از این ارزش ندارد.

 ۲- سجاده پرهیزگاری در کوی میفروشان، به اندازه یک ساغر نیز ارزش ندارد، آفرین بر آن که حتی یک ساغر نمی ارزد.

 ٣- نگاهبان آن آستان مرا سرزنش ها و ملامتهای بسیار کرد که برو و چهره از این آستان برد، مگر چه شده است که سر ما ارزش این خاکسار ندارد؟

 ۴- شکوه تاج سلطانی که خطر از دست دادن جان در آن درج شده است گر چه کلامی دلپذیر است اما ارزش از دست دادن سر را ندارد. 

۵- در ابتدا، ترس و بیم از دریا به امید بدست آوردن سود، بسیار آسان بنظر می رسید اما اشتباه کردم زیرا که این طرفان، به اندازه صد گوهر گرانبها نیز ارزش ندارد.

۶- برای تو بهتر است که چهره ات را از مشتاقان خود پنهان سازی زیرا که شادی تسخیر جهان به اندوه خوردن سپاهیان دلداده تو نمی ارزد.

 ۷- تو همچون حافظ به قناعت بپرداز و از مال و مقام پست دنیا بگذر، زیرا که ذره ای زیر بار منت مردمان پست بودن در قبال صد من زر نمی ارزد.
 

تفسیر اول فال

زندگی مهلت کوتاهی است. فرصتی برای غم خوردن نیست. به خاطر کسب سود بیشتر قصد آغاز کار جدیدی را داری. این کار اگرچه دارای سود مادی است ولی با توجه به سختیهای آن و خطراتی که تو را در این راه تهدید می کند ارزشی نخواهد داشت. از این کار چشم پوشی کن که سود آن به زیانش نمی ارزد.

تفسیر دوم فال

غم و غصه تا کی؟!

برای کاری که هیچ منفعتی برای شما نداشته دچار اندوه شده اید که کاملا بی دلیل و بدون منطق است. زیاد به دشمنان خود توجه نکنید. شاید ظاهرا در کاری که برایش رنج و سختی زیادی تحمل کرده اید و از مال و جان خود مایه گذاشته اید، شکست خورده باشید اما بهتر است از گذشته درس گرفته و آن را رها کنید.

هرچه اهداف عالی تر و آرزوهای بزرگ تر داشته باشید سختی ها و مشکلات راه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین قبل از شروع کار فکر همه چیز را بکنید. قناعت پیشه کنید و به خداوند توکل کنید تا به مراد دل خود برسید.

فریب ظاهر افراد حیله گر را نخورید که سعی می کنند شما را از راه به در کنند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×