غزل شماره ۱۵۴: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

غزل شماره ۱۵۴: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

قد خمیده ما سهلت نماید اما

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

جام می مغانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشد برگ سرای سلطان

ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن

سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست

گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی

باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- آهنگی بنواز که بتوان بر نوای آن، آهی عاشقانه کشید و شعری بخوان که به همراه آن پیمانه سنگین شراب بتوان نوشید.

 ٢- اگر بتوان سر بر آستان جانان نهاد می توان بانگ خوش سربلندی را تا به آسمان رساند.

 ٣- قد خمیده ما در نظر تو خوار و بی فایده است در حالی که با این کمان می توانی بر چشم دشمنان خود، تیر بزنی.

۴- رموز و اسرار عشق ورزی در خانقاه نمیگنجد و آنجا ظرفیت عشق را ندارد، پس تنها می توان با مغان، جام مغانه نوشيد. 

۵- درویش به سامان سرای سلطان توجهی ندارد، ما نیز دلقی کهنه و پوسیده داریم که می توانیم آن را آتش زده و نابود سازیم.

۶- صاحبدلان، هر دو عالم را در یک نظر میبازند، این کار عشق است و باید سرمایه جان را در نوبت اول بازی، باخت.

۷- اگر دولت وصال تو، بخواهد دری به روی تو بگشاید، سرهای زیادی با این خیال میتوانند بر آن آستان قرار گیرند.

۸- عشق و جوانی و وارستگی، جمع تمامی آرزوهاست، و آنگاه که این سه کنار هم جمع شد می توان گوی بلاغت و فصاحت را در سخن ربود.

۹- گیسوی تو، راهزن سلامت و عافیت ما شد و ازین عجبی نیست زیرا اگر تو راهزن باشی، می توانی بر صد قافله راه ببندی.

۱۰۔ حافظ تو را به حق قرآن سوگند که از فریب و ریا دور شرو، شاید که در عرصه گیتی بتوانی گوی خوشی و عشرت را بربایی.
 

تفسیر اول فال

اکنون که قصد انجام کار و فعالیت جدیدی را داری راهی را انتخاب کن که از آن نفعی به تو و دیگران برسد و علاوه بر سود مادی، نفع معنوی نیز همراه داشته باشد. تنها به فکر مادیات نباش که در لباس درویشی هم می توان خوشبخت و سعادتمند زندگی کرد.

تفسیر دوم فال

گاهی دچار کبر و غرور می شوید که باید از آن برحذر باشید. توانایی و استعدادهای زیادی دارید که با تکیه بر آن ها می توانید به اهداف خود جامه عمل بپوشانید. اراده و تلاش دو رمز موفقیت در هرکاری می باشد.

زمان شروع کارهای مهمی فرا رسیده که لازم است شک و تردید را کنار گذاشته و با هوشیاری و درایت و سرعت وارد میدان شوید. سختی ها به زودی برطرف می شود. به زودی به مراد دل خود خواهید رسید. نذر را ادا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. رحمان وطندوست ۸ آذر ۱۳۹۸

    آقا دمت گرم

×