غزل شماره ۱۵۶: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

غزل شماره ۱۵۶: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

هزار نقد به بازار کائنات آرند

یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد

دریغ قافله عمر کان چنان رفتند

که گردشان به هوای دیار ما نرسد

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش

که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او

به سمع پادشه کامگار ما نرسد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- هیچ کس در زیبایی و خلق نیکو و وفاداری به بار ما نمی رسد و تو شایسته آن نیستی که در این سخنان، ما را منکر شوی

۲ - اگر چه زیبارویان به جلوه گری پرداخته اند اما هیچ کس در زیبایی و ملاحت به یار ما نخواهد رسید.

 ٣- سوگند به حق همصحبتی دیرینه ما که هیچ محرم رازی به بار یکدل و حق گزارند، ما نخواهد رسید.

 ۴- خامه آفرینش هزاران نقش رسم کرد اما حتی یکی نیز به دلپذیری نقش نگار ما نرسید. 

۵- هزاران سکه خالص در بازار هستی عرضه میکنند اما هیچ یک به سکه تمام عیار ما نخواهد رسید. 

۶- افسوس که کاروان های زندگی چنان با سرعت رفت که غبار شان به آسمان شهر ما هم نمی رسد.

۷- ای دل از رنج حسودان تنگدل مشر و مطمئن باش که هیچ آسیبی به خاطر پر امید ما نخواهد رسید. مچنان زندگی کن که آخر خاک راه کسی مشوی، بر خاطر کسی، غباری از گذرگاه ما ننشیند.

۸- حافظ در این غم سوخت و می ترسم با این همه، ماجرای داستان او به گوش پادشاه کامروا نیز نرسد.
 

تفسیر اول فال

دوست و یار یکدل و قدرشناس گوهری است که نصیب هر کسی نخواهد شد. اکنون که چنین گوهری را در اختیار داری با تمام وجود از آن محافظت کن و از سوء گفتار و نظرات دیگران ملول نشو و در راه خود ثابت قدم باش تا به سعادت برسی.

تفسیر دوم فال

نیت خوبی در سر دارید که با تلاش عملی خواهد شد. از تنگ نظری و کنایه های حسودان نهراسید و در انتخابی که داشته اید شک نکنید. با دیگران مهربان باشید و از آن ها دلجویی کنید تا در زمان نیاز بتوانید از آن ها کمک بگیرید.

اگر کسی قدر تلاش های شما را نمی داند اندوهگین نشوید. نذر خود را ادا کرده و به خداوند توکل کنید. به زودی به مال خوبی دست پیدا می کنید که باعث تحیر و حسادت دیگران خواهد شد.

راز دل را برای هر کسی فاش نکنید. دوستان صدیق و شفیق را به یاد داشته باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×