غزل شماره ۱۵۹: نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد

غزل شماره ۱۵۹: نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد

نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی

شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب

ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور

حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش

گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- حالات صوفی به تمامی خالصی و بی ریا نیست، چه بسیار خرقه ها که لایق سوختن است.

 ۲- صوفی ما که از دعا و نیایش سحرگاهان مست میشد، بیا شامگاه او را ببین که از شراب، چه سرخوش شده است. 

٣- خوب است اگر که تجربه را محک قرار دهیم تا هر کس که ناخالصی دارد روسیاه و رسوا شود.

 ۴- اگر خط چهره ساقی این گونه در آب منعکس شود، چه بسیار چهره هایی که به اشک خونین، رنگین شود.

۵- کسی که در ناز و نعمت پرورده شده، راه وصل به جانان را نخواهد یافت زیرا که عاشقی، شیوه و پیشه وارستگان رنج کشیده است.

۶- تا کی می خواهی غم دنیای پست را بخوری، شراب بنوش زیرا حیف است که دانایی چون تو، چنین مضطرب و پریشان باشد.

 ۷- باده فروش، خرقه و سجاده حافظ را با خود خواهد برد اگر که از دست آن ساقی ماهرو، ساغری شراب گیرد.
 

تفسیر اول فال

انسانی خوشبین هستی و خیلی راحت گول ظاهر دیگران را می خوری و این هیچ خوب نیست. تو باید اطرافیانت را با محک تجربه آزمایش
کنی و نیک و بد را از هم جدا نمایی. سعی کن کمتر غصه مال دنیا و کم و زیاد آن را بخوری زیرا ارزش عمر و زندگی بیشتر از اینهاست. برای دستیابی به آرزوها و اهداف بزرگت باید از جان و دل مایه بگذاری. پس قبل از آنکه دیر شود اقدام کن.

تفسیر دوم فال

گمان نکنید کارهای مهم به راحتی انجام می شوند و برای موفقیت نیازی به تلاش نیست. هیچ کاری را دست کم نگیرید. برای رسیدن به اهداف عالی باید صبوری پیشه کرده و نهایت تلاش خود را به کار ببرید.

از شکست خوردن نترسید و بدانید هیچ پیروزی بزرگی بدون شکست های پیاپی امکان پذیر نشده است. صداقت داشته باشید و ایمان به خداوند را فراموش نکنید. از فریب و ریاکاری پرهیز کنید که عاقبت خوشی نخواهد داشت.

اعتماد دیگران به شما در گروی صداقتی هست که نسبت به آن ها دارید، این اعتماد را از بین نبرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. قادر ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

    ممنون خیلی زیبا تفسیر و روخانی رو هم آوردین

×