غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد

اندیشه آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عشاق زد آن چشم خماری

پیداست از این شیوه که مست است شرابت

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت

تا باز چه اندیشه کند رای صوابت

هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی

پیداست نگارا که بلند است جنابت

دور است سر آب از این بادیه هش دار

تا غول بیابان نفریبد به سرابت

تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل

باری به غلط صرف شد ایام شبابت

ای قصر دل افروز که منزلگه انسی

یا رب مکناد آفت ایام خرابت

حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد

صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

۱- ای زیباروی عالم پاکی، چه کسی نقاب از چهره ات می گشاید و ای مرغ بهشتی چه کسی آب و دانه ات می دهد؟

٢- خواب از دیده ام می برد این فکر جگر سوز که در آغوش چه کسی پناه و آرام و خواب داری.

۳- از حال من درویش سراغی نمی گیری و می ترسم که اصلا در اندیشه آمرزش و پاداش و ثواب نباشی.

۴- چشم خمار و مست تو رهزن دل های عاشق است و از اینجا آشکار است که شراب نگاه تو، عین مستی است.

۵- تیری که از غمزه ات بر دلم زدی به هدف نخورد، نمی دانم که اندیشه درست تو، درباره ما چه خواهد اندیشید؟

۶- نگارا، ناله و فریاد مرا هرگز نشنیدی، معلوم می شود که آستانت آنقدر رفیع است که صدایی نمی شنوی.

۷- سرچشمه آب گوارای وصال در بیابان عشق دور است، هوشیار باش که دیو بیابان تو را به سراب راهنمایی نکند و فریبت ندهد.

۸- ای دل، روزگار جوانی را به غلط صرف کردی، حال ببینم در ایام پیری، چه راهی را برمی گزینی.

9- ای کاخی که باعث شادی و اقامتگاه محبوب مایی، از خدا می خواهم که گذر ایام و آفت آن، ویرانت نکند.

۱۰- حافظ، غلامی نیست که از خداوندگار خود بگریزد پس تو نیز لطفي کن و بازگرد که از پرخاشی که کرده ای، سخت آزرده خاطرم.

تفسیر اول فال

به کسی دل بسته ای و نگرانی که رقیب بر تو پیروز شود و این فکر آسایش و آرامش را از تو سلب کرده است. فکر می کنی که او از حال تو بی خبر است. در انجام مقصود خود راه صحیح را انتخاب کن تا اسیر انسانهای دیوصفت نشوی و به راه خطا نیفتی. از دوران جوانی خود نهایت استفاده را بکن و مقصودت را از خدا بخواه که برآورده خواهد شد.

تفسیر دوم فال

از روزهای جوانی نهایت استفاده را ببرید تا در آینده افسوس نخورید. از خداوند کمک بخواهید و به او پناه ببرید.

گاهی گمان می کنید فریب دوستان و اطرافیان به ظاهر دلسوز را خورده اید، برای تغییر سرنوشت، لازم است بیشتر فکر کنید تا راه درست را انتخاب کرده و دچار خطا نشوید.

به توصیه و اندرز پیران گوش فرا دهید. مراقب باشید ظواهر دنیا فریب تان ندهد. به خداوند توکل کنید و در همه حال در بندگی خالق یکتا بکوشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. اسماعیل جاهدی ۱ فروردین ۱۳۹۸

    ترجمه اشعار حافظ و تفسیری که شده خیلی راه گشا است سپاسگزارم

×