غزل شماره ۱۶: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

غزل شماره ۱۶: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن

که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم

چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت

بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد

صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش

هوای مغبچگانم در این و آن انداخت

کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم

نصیبه ازل از خود نمی‌توان انداخت

مگر گشایش حافظ در این خرابی بود

که بخشش ازلش در می مغان انداخت

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان

مرا به بندگی خواجه جهان انداخت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- خمی که ابروی گستاخ تو به کمان خود داده، برای کشتن من ناتوان و در مانده است.

۲- آنگاه که اثری از دو عالم وجود نداشت، رنگ آشنایی بود، روزگار طرح محبت را تازه نریخته است.

۳- به سبب یک کرشمه که نرگس برای خودنمایی کرد. چشم فریبای تو، صد فتنه و شور در جهان انداخت.

۴- در حالیکه مست بودی و عرق بر چهره ات نشسته بود، کی به چمن رفتی که طراوت روی تو، آتش حسد در ارغوان انداخت؟

۵- دیشب مست به بزمگاه چمن رفتم چرا که غنچه، دهان تو را به یادم آورد و مرا به شک انداخت.

۶- در حالی که بنفشه، زلف تابیده خود را می پیچید، باد بهاری در آن میان داستان زلف تو را آغاز کرد. ( تا او را سرافکنده کند)

۷- گل سمن از آنکه به روی تو تشبیه اش کردم، چنان شرمنده شد که پوزش خواست.

۸- من به سبب پرهیزگاری، با می و مطرب آشنایی نداشتم، تمایل به ساقیان و شاهدان زیباروی، مرا به این دو مشغول کرد.

۹- اینک به آب سرخ می، دلق خود را می شویم، اما چه چاره که از قسمت روز نخست نمی توان گریخت.

۱۰- شاید که حل مشکل حافظ در مستی و خرابی است که لطف ازلی سر و کار او را با می مغان انداخت.

۱۱- اینک که جهان مرا به خدمت شاه جهان (قوام الدین حسن وزیر شاه شیخ ابواسحاق) در آورد، دنیا به کام من است.

تفسیر اول فال

این اندیشه را در سر داری که همه بلاهای جهان نصیب تو می شود، اما این طور نیست شاید صلاح تو در آن چیزیست که خدا نصیبت کرده است. موفقیت در زندگی تنها وابسته به کسب مادیات نیست، کامیابی به آن است که تو در دل احساس آرامش و خوشبختی کنی. پس به آنچه که داری قناعت کن و از زندگی و یار نیکویی که نصیبت می شود لذت ببر.

تفسیر دوم فال

رقیبان و اطرافیان حسود با ظاهری دلسوز قصد فریب و خوار کردن شما را دارند. هوشیار باشید و گول ظواهر را نخورید. با کمی تلاش و اتکا به خدا و خود، گره ها را باز کنید.

سفری در پیش دارید که نتایج خوبی به همراه داشته و در کار و زندگی تان گشایش حاصل خواهد شد. به زودی به مراد و مقصودتان خواهید رسید.

در خوشی ها نیز به یاد خداوند باشید و بندگی او را فراموش نکنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×