غزل شماره ۱۷۱: دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

غزل شماره ۱۷۱: دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن

ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

کان پاک پاکدامن بهر زیارت آمد

امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان

کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است

همت نگر که موری با آن حقارت آمد

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار

کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد

آلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب

هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دیشب از آستان وزیر پادشاه قاصد مژده آورد که از پیشگاه سلیمان زمان، دستور خوشدلی و کامرانی صادر شده است.

 ۲- از خاک هستی ما با اشک چشمانمان ، گل بساز زیرا که سرای ویران دل ما را زمان آبادانی رسیده است.

 ٣- این توصیف بی اندازه ای که از گیسوی یار میکنند تنها نکته و حرفی از هزاران سخنی است که به عبارت می آید و گفته میشود.

۴- ای خرقه آغشته به شراب، عیبهایم را بپوشان زیرا که آن یار پاک و بیگناه برای دیدن من آمده است. 

۵- امروز که ماه روشنایی بخش محفل ما در صدر نشسته است، مقام هر یکی از زیبارویان مشخص می شود.

۶- همت و اراده مورچه را ببین که با آن خردی، خود را به تخت سلیمان که تاجش به بلندای آسمان است، رسانید.

۷- ای دل در برابر چشمان گستاخ أو، ایمان خود را نگاهدار زیرا که آن چشمان افسونگر و تیرانداز یار، به قصد غارت دل آمده است. 

۸- محافظ، تو آلوده و ناپاکی پس از شاه طلب بخشش کن زیرا که آن مایه جوانمردی به جهت پاک گردانیدن تو آمده است.

۹- محفل او چون دریاست پس آن را غنیمت بدان تا درو مروارید یابی، ای زیان دیده، اینک زمان تجارت و سوداگری است.
 

تفسیر اول فال

پیش از این در فعالیتهای تجاری خود دچار ضرر و زیان شده اید، اما به زودی خبرهای مسرت بخشی به شما خواهد رسید و موقعیتی در تجارت برای شما فراهم می شود که اگر از این فرصت به خوبی و به موقع استفاده کنید، به موفقیتهای بزرگ مالی و کاری خواهید رسید. پس مترصد این فرصت باشید.

تفسیر دوم فال

غصه نخورید و بی تابی نکنید، به زودی دوران غم به سر خواهد آمد و اقبال و سعادت به شما روی خوش نشان خواهد داد. انشاالله در امر ازدواج موفق خواهید بود.

ارزش واقعی خود را بدانید و دچار خودکمتربینی نشوید. شما دارای استعدادهای بیشماری هستید و در آینده فردی کاردان خواهید شد. ناامیدی از درگاه خداوند بزرگ ترین گناه است، همواره به یاد او باشید و از خودش یاری بطلبید.

قدر دوستان جانی و دلسوز را بدانید. از لحظات زندگی نهایت لذت را ببرید که روزها به سرعت خواهد گذشت. اگر قصد مسافرت دارید عالی است. نگران مسافر نباشید که حالش خوب و سلامت است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×