غزل شماره ۱۷۳: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

غزل شماره ۱۷۳: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

ای عروس هنر از بخت شکایت منما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

دلفریبان نباتی همه زیور بستند

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد

زیر بارند درختان که تعلق دارند

ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان

تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- هنگام نماز، کمان ابروی تو در خاطرم آمد و حالتی به من دست داد که حتى محراب هم به فریاد و فغان درآمد.

 ۲- اینک از من توقع صبوری و خرد و پردلی نداشته باش زیرا آن شکیبایی که تو قبلا از من دیدی همه به باد فنا رفت.

 ۳- اینک زمان صاف و روشن شدن می رسیده است و مرغان نغمه خوان چمن مست شده اند، و حال، موسم عاشقی و کار اساسی و بنیادی است.

 ۴- بدی بهبود شرایط و اوضاع دنیا را می شنوم، زیرا که گل همراه خود شادمانی آورد و باد بهاری شادمان از در رسید. 

۵- ای عروس زیبای هنر، از بخت و طالع خودت، شکایتی مکن بلکه خانه و حجله زیبایی خود را آراسته کن که داماد (خریدار هنر) آمده است.

۶- گلها و درختان فریبنده اینک همگی به خود زیور بسته اند و تنها دلبر و معشوق ماست که با زیبایی خدادادی آمده است. 

۷- آوازه خوان، از شعر و سخن حافظ غزلی شیوا بخوان تا آن موقع به تو بگویم که دوران خوشی را به یاد آوردم.
 

تفسیر اول فال

چنان در دام عشق اسیری که فریاد همه را درآورده ای. بی تاب و تحمل گشته ای و بیقراری می کنی اما اگر چشم کامیابی و موفقیت داری باید صبر و شکیبایی داشته باشی، چرا که به زودی اوضاع بر وفق مرادت خواهد شد. پس خود را از تعلقات دست و پاگیر و وابستگی های بیهوده آزاد کن و خود را مهیای شاهد پیروزی گردان که در راه است.

تفسیر دوم فال

دلی پاک و باطنی روشن دارید، موفقیت هایی که تاکنون به دست آورده اید به خاطر همین خصلت های نیکوی شماست. مدتی است صبوری می کنید و به زودی نتیجه صبر و تیزبینی خود را خواهید دید.

تغییرات مالی و معنوی در راه است و در مسیر کمال روحی قدم خواهید گذاشت. هدف و نیتی در دل دارید که بسیار خوب است و لازم است برای رسیدن به آن آماده شوید.

به خداوند یکتا توکل کنید. نذر خود را ادا کنید و به خانواده به خصوص همسرتان توجه بیشتری داشته باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×