غزل شماره ۱۷۴: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

غزل شماره ۱۷۴: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

که سلیمان گل از باد هوا بازآمد

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن

تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد

لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

چشم من در ره این قافله راه بماند

تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست

لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ای دل به تو مژده می دهم که بار دیگر نسیم بهاری میوزد و هدهد مژده آور نیز از سوی سبا بازگشته است.

 ۲- ای بلبل سحر خوان، بار دیگر نغمه داودی خود را بخوان که سليمان و سلطان گل با نفس بهاری بازگشت.

 ٣- عارف و شناسای حقی کو که زبان گل سوسن را بفهمد و از او بپرسد که چرا از باغ رفت و چرا دوباره بازگشت؟ 

۴- مهر و محبت خداوند در حق من مردمی و احسان کرد زیرا که آن زیباروی ماهرخ من از راه وفاداری بازگشت. 

۵- لاله از نفس صبح بری می نوشین را شنید و چون سوخته دل بود به امید یافتن دوا به چمن باز آمد.

۶- دیده ام به دنبال این کاروان به راه باز ماند تا زمانی که زنگ بازگشت آن به گوشم رسید.

۷- اگر چه حافظ از ما رنجیده خاطر شد و عهد و پیمان سابق را شکست اما لطف و کرم او را ببین که با خوبی و خوشی به دیدار ما آمد.
 

تفسیر اول فال

منتظر اخبار بسیار خوشی باش که به زودی به تو خواهد رسید. بالاخره کسی پیدا می شود که حرفهای تو را درک کند. گرچه تو بیش از این درحق او بدی کردی و مستوجب قهر و دشمنی هستی اما لطف و کرم او بیشتر از این است که از تو رنجیده خاطر شود. پس این بار مواظب رفتار خود باش و سعی کن زندگی تازه ای برای خود بسازی که کامیابی از آن توست.

تفسیر دوم فال

روزهای خجسته ای در پیش دارید، سرانجام صبر و شکیبایی شما نتیجه داده و به مراد دل و وصال یار خواهید رسید. مژده باد بر شما که نیت و هدفی که در نظر دارید حتما انجام می شود و مرغ سعادت روی بام خانه شما خواهد نشست.

در روزهای خوشی دوستان را فراموش نکنید. کینه و کدورت ها تمام می شود و دشمنی ها به پایان خواهد رسید. به زودی خبر خوبی دریافت می کنید که شادمان می شوید. از یاد خداوند غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×