غزل شماره ۱۷۵: صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

غزل شماره ۱۷۵: صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ

مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- باد صبا برای خوشامدگویی به نزد پیر میفروش آمد زیرا که دوره خوشی و شادمانی و کامرانی و نوشانوش مستانه است.

 ٢- هوا چون دم عیسی، روحبخش شد و باد عطرآگین گشت، درخت سرسبز شده و مرغ نغمه خوان در خروش و فغان مستانه شد.

 ۳- باد بهار چنان تنور لاله را فروزان کرد که از گرمی آن غنچه در عرق خود غرق شد و گل بنای جوشیدن گذاشت.

 ۴- با گوش عقل این کلام را از من بشنو و به عیش بپرداز زیرا که این سخن را سحرگاهان از سروش غیبی شنیدم که:

۵- از پریشان فکری رها شو تا خاطرت جمع شود زیرا که اگر اهریمن وسوسه گر را از خود دور سازی، فرشته آرامش به تو روی خواهد آورد.

۶- نمی دانم که سوسن آزاد از بلبل نغمه خوان سحر چه شنید که با وجود داشتن ده زبان، خاموش شد.

 ۷- مجلس انس و الفت که جای همکلامی با نامحرمان نیست پس پیاله و ساغر باده ات را پنهان کن زیرا که خرقه پوش سالوس در حال آمدن است. 

۸- حافظ اینک از خانقاه صوفیان به میخانه می رود شاید که از مستی زهد ریاکارانه، بهوش آمده است.
 

تفسیر اول فال

همه چیز برایت مهیاست تا یک زندگی شاد و زیبا را برای خود بسازی. اکنون بهترین فرصت در اختیارت قرار گرفته. سعی کن از زندگیت لذت ببری و شاد زندگی کنی. هر نامحرمی را در خلوت خود راه مده و زندگی تازه ات را با تلاش و توکل به خدا حفظ کن.

تفسیر دوم فال

نیتی دارید که حتما عملی خواهد شد و اصلا جای نگرانی نیست. گاهی دچار غرور کاذب می شوید که عاقبت خوشی برای شما ندارد. برای رسیدن به موفقیت و سعادت با افراد دلسوز و کاردان مشورت کنید.

ظاهربینی را کنار گذاشته و از روی حرف های دیگران به آن ها اعتماد نکنید. حسودان به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به شما هستند، راز دل را برای نامحرمان فاش نکنید.

مسافری در راه دارید که در سلامت به سر می برد و به زودی بیمارتان شفا پیدا خواهد کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×