غزل شماره ۱۷۶: سحرم دولت بیدار به بالین آمد

غزل شماره ۱۷۶: سحرم دولت بیدار به بالین آمد

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و این آمد

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- سحرگاه بخت مساعد به کنار بالین من آمد و گفت از خواب برخیز که آن شهریار شیرینکار آمده است.

 ۲- پیاله ای می بنوش و شادمان برای تماشا روان شو تا ببینی که محبوبت با چه تزئین و روشی آمده است.

 ٣- ای گوشه نشین نانه گشا، مژدگانی به من بده زیرا که از دشت تن، آهوی مشکین آمده است.

 ۴- گریه باعث آبروی سوخته دلان شد و ناله و فغان نیز دادرس و مددکار عاشق بیچاره گشت. 

۵- مرغ دلم باز هواخواه یاری کمان ابروست، ای کبوتر دل ببین که شاهینی به قصد شکار تو آمده است.

۶- ای ساقی، شراب بده و غم مخور که طبق مراد ما دشمن رفت و دوست آمد.

 ۷- آنگاه که ابر بهاری، بد عهدی و پیمان شکنی روزگار را دید، بر سمن و سنبل و نسرين گریست. 

۸- آنگاه که باد صبا، از بلبل نغمه خوان، گفته و شعر حافظ را شنید، عنبرافشان شد و به تماشای گلها و سبزه ها آمد.
 

تفسیر اول فال

کسی ( موقعیتی( که مدتهاست انتظار آن را می کشی به تو روی خواهد کرد. با آمدن او تمام زندگیت شکل تازه ای به خود خواهد گرفت و شادی در خانه ات را خواهد کوفت، پس غم و غصه بیهوده مخور و هراسی از دشمنان و بدخواهان به دل راه مده که خدا با توست و کارهایت سامان می یابد.

تفسیر دوم فال

مژده باد بر شما که مراد دل تان با توکل بر خدا و صبر و شکیبایی به زودی عملی خواهد شد. برای دستیابی به هدف تلاش و سرعت عمل و دوراندیشی داشته باشید تا حسودان و رقیبان را پشت سر گذاشته و هرچه زودتر به آرزوهای خود برسید.

دشمنان شما را پیروز میدان می دانند و دوران سختی تمام شده است، خوشحال باشید که از غم و غصه رهایی پیدا کرده اید. در آینده نزدیک مالی به شما می رسد که بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

از طعنه های گاه به گاه اطرافیان رنجیده خاطر نشوید و در رسیدن به اهداف خود ثابت قدم باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×