غزل شماره ۱۷۷: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

غزل شماره ۱۷۷: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند

غلام همت آن رند عافیت سوزم

که در گداصفتی کیمیاگری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

بباختم دل دیوانه و ندانستم

که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش ز خال توست مرا

که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اینطور نیست که هر کس چهره اش فروزان و درخشان شد، راه و رسم دلبری را بداند و هر کس که آیینه ای بسازد. جهانگیری اسکندر را بتواند

 ٢.- اگر کسی کلاهش را کج گذاشت و با تکبر و به تندی نشست اینطور نیست که شیوه تاجداری و رسم فرمانروایی را می داند.

 ٣- تو همچون گدایان، بخاطر مزد و اجر، بندگی مکن زیرا که محبوب خود شیوه و راه بنده پروری را می داند. 

۴- من بنده همت بلند آن وارسته ام که سلامتش را نابود می کند و می سوزاند و در عین فقر و تنگدستی، شیوه کیمیاگران را میداند. 

۵- اگر تو شرط وفاداری و پیمان را نگاه داری خوب است والا هر کسی خود راه و روش ستم و ظلم را می داند.

۶- عدل سرگردان و مجنون خود را باختم اما ندانستم که آدمیزاده ای چون پریان، شیوه دلبری را می داند.

 ۷- هزاران نکته لطيف و نازکتر از مو در اینجا نهفته است و اینطور نیست که اگر کسی سر بتراشد، آئين وارستگی را می داند.

۸- به نقطه دید و نگاه من دایره خال تو است زیرا که تنها گوهرشناس، قدر و ارزش گوهر یکدانه مرا می داند. 

۹- هر کس که با قامت و چهره زیبای خود سرور زیبارویان شد می تواند جهان را تسخیر کند اگر که شیوه عدل و داد را بداند. 

۱۰- کسی از شعر نغز و دلپذیر حافظ آگاه می شود که خود دارای طبعی نازک باشد و شيوه گفتن به زبان دری را بداند.
 

تفسیر اول فال

در مقابل نیکیها و کارهای خوبی که انجام می دهی توقع مزد مادی نداشته باش و بدان که خوب بودن هنر است و اسرار بسیاری در زندگی نهفته که برای هر کس قابل فهم نیست. نفوذ در دیگران تنها با خوبی و مهربانی ممکن است و به تو هشدار می دهم که کسانی که در مقابلت ادعای عاشقی می کنند عاشقان واقعی نیستند. از آنها برحذر باش.

تفسیر دوم فال

گول ظاهر آدم ها را نخورید و براساس ظواهر امر تصمیم نگیرید. سعی کنید دوست را از دشمن شناخته و اسرار خود را نزد هر کس فاش نکنید زیرا برخی افراد قصد فریب دادن شما را دارند.

یکی از اطرافیان برای کمک به شما پا پیش می گذارد، با او مشورت کنید و دستش را پس نزنید که موفقیت بزرگی برای شما در شرف وقوع است. برای مسافرت زمان خوبی است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×