غزل شماره ۱۷۸: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

غزل شماره ۱۷۸: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

وان که این کار ندانست در انکار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

دلق ما بود که در خانه خمار بماند

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصه ماست که در هر سر بازار بماند

هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید

خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد

که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- هر کس که راز دل را نگاهداشت در آستان پاک یار باقی ماند و آنکس که شیوه رازداری را ندانست در ناآگاهی ماند.
 ۲- اگر دل من از حجاب خود بیرون آمد بر من عیب گیر، خدا را شکر که دل من در پردہ گمان باطل نماند.
 ٣- پشمینه پوشان، رخت و لباس خود را از گرو می در آوردند و تنها این دلق و خرقه ما بود که در میخانه میفروش، در گرو باقی ماند.
 ۴- محتسب، اینک شیخ شهر شده و گناهان خود را فراموش کرده است و اینک داستان رسوایی ماست که در هر کوی و بازاری شنیده می شود. 
۵- هر شراب لعل رنگی که از دست بلورین بار گرفتیم، اشک اندوه شد و در دید ما به گریه خون آلود بدل شد.
۶- جز دل من که از روز ازل تا پایان دنیا عاشق بود، نشنیدیم که هیچ کس دیگری همیشه عاشق باشد و ثابت قدم بماند.
 ۷- نرگس، چون چشمان تو که خمار است خود را بیمار کرد اما به شیوه خماری و مستی تو نتوانست برسد و همچنان بیمار و مبتلا باقی ماند.
۸- از صدای سخن عشق، من سخنی خوشتر نشنیدم و بهتر از آن یادگاری در این فلک گردان ندیدم. 
۹- من خرقه ای داشتم که عیبهای بسیار مرا می پوشاند اما اکنون در گرو وجه می است و رامشگر، و کمربند بت پرستی من آشکار، باقی مانده است.
 ۱۰- صورت دل انگیز چینی چنان بر زیبایی تو حیران و سرگشته شد که سخن تحيرش در نقشهای در و دیوار باقی مانده است.
 ۱۱- دل حافظ می خواست که تنها یک روز در گلگشت گیسویش باشد رفت که بازگردد اما جاودانه در بند زلفش گرفتار ماند.
 

تفسیر اول فال

برعکس آدمهای این دوره که عشق و عاشقی برایشان بازیچه و سرگرمی ای بیش نیست، انسانی عاشق و صادق هستی. تو که بهترین راه را انتخاب کرده ای نباید با دیدن کارهای دیگران در تصمیمات خود متزلزل شوی. داشتن دل پاک و پرمهر بزرگترین سرمایه است که ازلی و ابدی است. پس از این ثروت گرانبها حفاظت کن و به عشق خود پایدار باش که سعادت تو در آن است.

 

تفسیر دوم فال

سر قول و پیمان خود باشید و وفای به عهد را فراموش نکنید. خطر آبروریزی وجود دارد، توصیه می شود خط قرمزها را مشخص کرده و پا را از آن ها فراتر نگذارید.

نیتی در دل دارید که لازم است ابتدا مقدماتش فراهم شود و جوانب آن کاملا بررسی گردد. زمانبر است اما از یاس و ناامیدی دوری کنید که با اراده و سرعت عمل انشاالله موفق خواهید شد.

مهربانی شما زبانزد عام و خاص است. عشق و محبت خود را به اطرافیان نثار کنید و نگذارید دلتان جلای خود را از دست بدهد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×