غزل شماره ۱۷۹: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

غزل شماره ۱۷۹: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- مژده و نوید آمد که روزگار غم پایدار نخواهد نمی ماند و همچنان که شادی، همیشه نماند، غم نیز پایدار نخواهد بود.

 ۲- اگر چه من به چشم محبوب خویش، چون خاک بی ارزش شدم اما رقیبم نیز همیشه اینچنین دارای احترام نخواهد ماند.

 ٣- وقتی که حاجب آستان یار، همه را با شمشیر غیرت می زند هیچ کس نمی تواند مقیم حرم خاص او شود.

 ۴- وقتی که در دفتر هستی نوشته ای از تو باقی نمی ماند چه جای گله کردن یا سپاسگزاری از نقش زشت و زیباست؟ 

۵- میگویند که در محفل جمشید همواره این سرود خوانده می شد که ساغر باده ناب بیاورید که سلطنت جمشید جاودان نخواهد ماند. 

۶- ای شمع، وصال پروانه را مغتنم شمار زیرا که این معامله وصال تا پیش از دمیدن صبح طول نخواهد کشید. زیرا که تو دیگر خاموش خواهی شد.

 ۷- ای توانگر، از فقیر خود دلجویی کن زیرا که گنجینه زر و پول و درم نخواهد ماند. 8- بر طاق نیلگون آسمان با زر نوشته اند که هیچ چیز جز خوبی نیکوکاران و بخشندگان باقی نخواهد ماند.

۹- از مهربانی و محبت محبوب خود، طمع مبر زیرا که نشانی از ستم یار بانی نخواهد ماند و او درباره مهربان خواهد شد.
 

تفسیر اول فال

دوران سیاه غم و غصه به آخر رسیده است. فرصتی در اختیار تو قرار گرفته که بی تردید گذران است و باید در استفاده از آن عجله کنی و بدانی آنچه که از انسان باقی می ماند و چون گنجی جاودان است، نام نیک و کردار نیک است. زندگی اوج و افول را توأما در خود دارد و هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست حتی رقیب شما!

تفسیر دوم فال

مژده باد بر شما که ایام خوشی و کامیابی فرا رسیده و همه غم و اندوه تان به فراموشی سپرده خواهد شد. از این روزهای خوب استفاده کنید، از آن ها لذت برده و فرصت ها را غنیمت بشمرید.

شکرگزار خداوند باشید که مشکلات و اندوه را به راحتی و شادی تبدیل کرده اما بدانید این شادی ها نیز مانند غم ماندگار نبوده و فانی می شوند.

احوال مسافرتان خوب است و در آینده نزدیک خبرهای خوبی از او دریافت خواهید کرد. مقدمات ازدواج فراهم می شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×