غزل شماره ۱۷: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

غزل شماره ۱۷: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی

که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آتشی که در دل از غم جانان داشتم سینه ام را سوزاند و این آتشی در خانه بود که کاشانه ام را سوزاند.

۲- به سبب دوری از دلبر، تنم گداخته شد و جانم هم از آتش عشق روی خوب جانان سوخت.

٣- سوز دل مرا بنگر که از بسیاری آتش سرشکم، دیشب دل شمع از سر محبت چون دل پروانه ای بر من سوخت.

۴- غریب نیست که آشنایی دلسوز من باشد چرا که من چنان بیقرارم که دل بیگانه هم بر من سوخت.

۵- دلق زاهدانه مرا، آب خرابات (شراب ) برد و خانه عقل و خرد مرا، آتش خمخانه و می سوخت.

۶- دلم به واسطه توبه ای که کردم چون جامی شکست و جگرم چون لاله داغدار، بی می و میکده سوخت.

۷- ای دوست، قصه و داستان را ترک کن و بازگرد چرا که مردمک چشمم، خرقه از سر برون آورد و به شکرانه رفع بلا، در آتش سوخت.

۸- حافظ، دیگر افسانه مگو و لحظه ای، شراب بنوش زیرا که تمام شب را نخوابیدیم و شمع نیز به خاطر افسانه های تو، سوخت.
 

تفسیر اول فال

زندگی پر از غم و اندوهی داشته ای و سختی زیادی کشیده ای، طوری که دل هر آشنا و بیگانه ای را به درد آورده ای. اما به خاطر داشته باش که در هر شرایطی باید از روی عقل تصمیم بگیری نه احساس. بلند پروازی مکن و پی آرزوهای محال نرو که تنها نتیجه آن از دست دادن فرصت است. به زودی قصه غمها به پایان خواهد رسید و به کامیابی خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

دل بسته هرکسی شدید و به هرکس وفا کردید بی وفایی و جفا دیدید. سینه از غم و اندوه لبریز شده و از کاری که کرده اید پشیمان هستید. اما باید غم را کنار گذاشته و دست از نکوهش خود بردارید تا اوضاع عوض شود.

رویاپردازی و توقع بیش از حد و زندگی در وهم و خیال، شما را از پیشرفت بازخواهد داشت. به دنیای واقعی بازگشته و با به کار گرفتن عقل و اندیشه برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید.

از داشته هایتان لذت ببرید و استوار و محکم به مسیرتان ادامه دهید. موفقیت با شما خواهد بود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×