غزل شماره ۱۸۱: بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

غزل شماره ۱۸۱: بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

که به بالای چمان از بن و بیخم برکند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

هیچ رویی نشود آینه حجله بخت

مگر آن روی که مالند در آن سم سمند

گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می‌باش

صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند

مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

من خاکی که از این در نتوانم برخاست

از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند

باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ

زان که دیوانه همان به که بود اندر بند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- بعد از این دست من تنها به دامن آن بلندبالا ملازم خواهد بود زیرا که با آن قامت خرامان خود، ریشه و بنیاد هستی ام را از جا برکند.

 ٢- من برای مستی نیازی به رامشگر و شراب ندارم تو پرده از چهره بگشا تا چون سپند از سرخی آتش رویت، به رقص در آیم.

 ٣- هيچ چهره ای مانند آینه حجله بخت، نیک نخواهد شد مگر آن چهره ای که بر سم اسب محبوب، مالیده شود.

 ۴- گفتم اسرار غم عشق تو هر چه هست بگو باشد زیرا که من بیش ازین شکیبایی نگاه داشتنش را ندارم. تا کی و چقدر صبر کنم؟ 

۵- ای صیاد، آهوی مشکین نافه مرا مکش، از آن چشمان سیاهش شرم کن و او را به بند مکش.

۶- من که خاکسار و فرومانده ام و حتی نمی توانم از این دنیا دل بکنم چگونه می توانم برکناره آن قصر رفیع بوسه بزنم؟ 

 ۷- ای حافظ، دل خود را از آن گیسوی خوشبو باز مگیر زیرا که بهتر است دیوانه و مجنون را همچنان در بند نگاهداری.
 

تفسیر اول فال

تمام زندگیت را در گرو عشقی نهادهای و همه چیزت را وقف دلدار نمودهای اما بدان که اصلی ترین عامل موفقیت در راه عشق، صبر و شکیبائیست و تو را تحمل باید، چرا که همانطور که خودت هم می دانی پایبندی به این عشق برای تو بهترین راهیست که به خوشبختی و سعادت منتهی می شود.

تفسیر دوم فال

ناامیدی را کنار بگذارید و با تمام تلاش سعی کنید به هدف خود برسید. اگرچه مشکلاتی هست اما لطف خداوند بر سختی های روزگار غلبه کرده و اگر صبوری پیشه کنید سرانجام نتیجه صبر و تلاش خود را خواهید دید. به توانایی های خود اعتماد کنید.

باعث رنجش اطرافیان نشوید زیرا دل شکستن در سیرت و باطن نیکوی شما نمی گنجد. به نزدیکانی که به شما نیاز دارند کمک کنید، مسافری دارید، نگران نباشید، اوضاع خوبی دارد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×