غزل شماره ۱۸۵: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

غزل شماره ۱۸۵: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش

که در این خیل حصاری به سواری گیرند

یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون

که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست

زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آیا زمانی می رسد که عیار پاکی خالص و بی ریا را بسنجند تا زاهدان ریا کار به کاری جز تظاهر می پرداختند.

 ۲- صلاحدید من این است که یاران و دوستان همه کارهای خود را کنار گذاشته و حلقه گیسوی یاری را در دست گیرند. 

3- یاران با سرخوشی سر زلف ساقی را در دست گرفتند اگر که دور فلک و روزگار اجازه دهد و بگذارد که آنان به آرامش برسند. 

۴- با قدرت سرپنجه تقوی به زیبارویان فخر مفروش زیرا که این گروه سواران، دژهای محکم دل را تنها با یک سوار تسخیر می کنند. 

5- یارب این زیبارویان جوان چقدر در ریختن خون جسور و بی باکند که به تیر مژگان، هر لحظه دلی را شکار کرده و به خون می کشند.

6 - رقص با شعر تازه و دلکش و آوای نی بسیار خوش است بخصوص رقصی که در آن دست یاری زیبا در دست باشد.

7 - حافظ، فرزندان روزگار چون خود او غم بیچارگان را نمی خورند پس بهتر است که از آنان دوری کرد.
 

تفسیر اول فال

قصد انجام کار جدیدی را داری که اصلا به صلاح تو نیست و بهتر است این نیت را ترک کنی زیرا انجام هر کاری با زور ممکن نیست. به جای این تلاش بیهوده از آنچه داری نهایت استفاده را ببر و به دنبال همدل و همزبانی برای خود باش تا تو را به زندگی آرام و سعادتمندی برساند. فرصت را از دست مده که بهترین کار برای تو همین است.

تفسیر دوم فال

خیر و مصلحت در این است که به معشوق یاری دهید. خود را کنترل کرده و چیزی بر کلام نیاورید که زمان مناسبی برای حرف زدن نیست، تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشید نجات معشوق است.

از دشمنانی که همواره در صدد صدمه زدن به شما هستند برحذر باشید. آن ها به زودی تاوان این بدطینتی خود را خواهند دید. اسرار خود را برای هرکس فاش نکنید. نذرتان را هرچه زودتر ادا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×