غزل شماره ۱۸۶: گر می فروش حاجت رندان روا کند

غزل شماره ۱۸۶: گر می فروش حاجت رندان روا کند

گر می فروش حاجت رندان روا کند

ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

حقا کز این غمان برسد مژده امان

گر سالکی به عهد امانت وفا کند

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مکن به غیر که این‌ها خدا کند

در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست

فهم ضعیف رای فضولی چرا کند

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

وان کو نه این ترانه سراید خطا کند

ما را که درد عشق و بلای خمار کشت

یا وصل دوست یا می صافی دوا کند

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت

عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر پیر میفروش نیاز وارستگان را برآورد، پروردگار نیز گناه آنان را خواهد بخشید و آنها را بلا و آفت دور خواهد کرد.

 ۲- ساقی از ساغر شراب، باده بطور مساوی بده تا گدا، حسادت نکرده و جهان را پرآشوب و فتنه نسازد.

 ٣- اگر سالک و راهروی به پیمان و عهد امانت نگاهداری خود وفادار بماند حقیقتا از پس این اندوه ها به او بشارت و مژده امان خواهد رسید.

 ۴- ای حکیم، اگر رنج و اندوهی به تو رسد و یا آسایشی بدست آوری، آن را به کسی نسبت مکن زیرا همه اینها از سوی خداست. 

5- در کارگاه هستی که عقل و خرد و دانش به آن راه نمی یابد، چرا درک و فهم ناتوان و سست رأی، به بیهوده بیش ازین می خواهد؟ 

6- ای رامشگر، آهنگی بنواز زیرا که کسی بی آنکه زمان مرگش برسد نمرده است و اگر کسی این آهنگ و ترانه را نزند اشتباه می کند.

 ۷- درد عشق و آفت خماری ما را کشت و تنها وصال دوست یا نوشیدن شراب صاف و روشن ما را شفا می بخشد.

8- جان ما در کار نوشیدن شراب از دست رفت و حافظ در عشق سوخت، یار عیسی نفسی کجاست تا جان تازه ای به ما ببخشد.
 

تفسیر اول فال

دستگیری از مردمان نیازمند و محتاج بهترین کارها در نزد خداست و پاداشی بزرگ و بخشش و عفو در پی خواهد داشت. پس هرگز از این امور غافل مشو و بدان که هر چه اتفاق می افتد خواست خداست و دخالت در کار خدا بی مورد است. قسمت تو خیر است اما همت نیز شرط بزرگی در رسیدن به مراد است. پس با همت عالی به تلاش خود ادامه بده که به مقصود خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

شکست و پیروزی همسایه دیوار به دیوار هم هستند، زندگی پستی و بلندی های فراوانی دارد. از شکست ها و سختی های روزگار ناامید نشوید و غم به دل راه ندهید. به خداوند توکل کنید و به رحمتش امیدوار باشید.

به زودی مشکلات و غم و اندوه به یاری و لطف پروردگار برطرف می شود. از گذشته و اشتباهاتی که کرده اید درس بگیرید و بقیه آن را فراموش کنید، از امروز عزم خود را جزم کرده و برای آینده ای نیکو تلاش کنید.

روزهای عمر به سرعت می گذرد، لحظه های شادی را دریابید. مراقبت افرادی که قصد آسیب رساندن به شما را دارند باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×