غزل شماره ۱۸۷: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

غزل شماره ۱۸۷: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر دلالت این دولتش صبا بکند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- دلا بسوز زیرا که سوختن تو، مشکلهای زیادی را حل می کند و عجز و نیاز شبانه، صدها آسیب و بلا را دور می سازد.

 ۲- خشم و ملامت یار زیبارو را چون عاشقان بپذیر زیرا که یک غمزه و کرشمه، صدها جور و ستم را تلافی خواهد کرد.

 ۳-از عالم این جهانی تا عالم معنی و ملکوت همه پرده ها را برای کسی که در خدمت جام جهان بین و ضمیر روشن پیر و مراد کامل باشد، برخواهند داشت.

 ۴- عشق، طبیی است مسیحا دم و مهربان، اما اگر در تو درد نیاز نبیند چگونه به درمانت بکوشد و چه کسی را درمان کند؟ 

5- تو کار خودت را به خدا واگذار کن و دل خود را شادمان نگاه دار زیرا اگر مدعی، به تو رحمی نکند، خدا رحم می کند.

6- از بخت و اقبال نامساعد خود دلتنگم، آیا می شود که بیدار و دل آگاهی هنگام نیایش صبحگاهی در حق ما دعایی بکند؟

 ۷- حافظ از غم عشق سوخت و به زلف یار دسترسی نیافت شاید نسیم صبا به این بخت و اقبال او را راهنمایی کند.
 

تفسیر اول فال

همیشه گفته اند (هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد) تو هم اگر امید وصال داری باید رنجها را تحمل کنی. آنچه که می خواهی از خدا طلب کن و با توکل به او پیش برو و بدان که خدا امیدواران به کرمش را نا امید نخواهد کرد. به یاری خدا مشکلات حل و بخت خفته تو از خواب بیدار خواهد شد.

تفسیر دوم فال

به امید الطاف خداوند باشید و تنها از او کمک بخواهید. ناامیدی دردی دوا نخواهد کرد، برای رسیدن به مراد دل خود، باید اراده آهنین داشته و به خودتان تکیه کنید نه دیگران.

افراد حسود و فریبکار منتظر فرصتی برای آسیب وارد کردن به شما هستند، مراقب باشید که فریب حیله آن ها را نخورید. فراموش نکنید رفتاری که با مردم دارید نوع رفتار دیگران با شما را تعیین می کند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×